Type-2 korrektion: Få lavet foderkontroller nu

Bedrifter med lavt fosforindhold i gødningen kan med fordel bruge egne tal via en type 2-korrektion. Det kræver minimum fire foderkontroller.

Udledningen af fosfor og kvælstof er baseret på normtal. Bedrifter med et lavere indhold af fosfor i gødningen end gennemsnittet vil derfor med fordel kunne bruge egne tal via en såkaldt type 2 korrektion. Det vil typisk være bedrifter med en høj andel af majs i rationen eller bedrifter, der benytter soja eller hestebønner i tilskudsfoderet.

Landskonsulent Ole Aaes forklarer:
”Dokumentationen for en type 2-korrektion er minimum fire foderkontroller fordelt hen over året. Så de bedrifter, der gerne vil benytte denne mulighed, bør tage fat i deres fodringsrådgiver allerede nu, og få lagt en plan, eller selv sørge for at få lavet de fire foderkontroller efter foreskrifterne,” lyder opfordringen.

Læs også


Artiklen har været bragt i 
KvægNYT nr. 4, 2017.