Kvægkongres 2017 - I marken og på lageret

$name

Tilbage til programforside

I marken og på lageret

 

 
1. Optimalt valg af græsblanding

Mandag 14.15-15.00

 

Ole Aaes, landskonsulent, SEGES
Torben Spanggaard Frandsen, specialkonsulent, SEGES


Der er mange muligheder for valg af græsblanding, og der er mange spekulationer om værdien af de forskellige blandinger i forhold til mængder og kvalitet af den høstede afgrøde samt den efterfølgende betydning for mælkeproduktionen. På sessionen giver vi, med udgangspunkt i et nyt dansk forskningsprojekt, overblik over de forskellige græs- og kløvergræsblandingers potentiale i mælkeproduktionen. Potentialet bliver vist ud fra økonomiberegninger, der tager udgangspunkt i udbytter, kvalitet og mælkeydelse.

Valg til Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift. Opstilling af kandidater og afstemning mandag foregår kl. 14.15 i forbindelse med dette indlæg.

Dias
Dias

Bilag
Bilag 

 Video

 
7. Nye erfaringer med Shredlage

Mandag 15.30-16.15

 

Helle Dahl Schmidt, kvægrådgiver, Vestjysk Landboforening
Rudolf Thøgersen, afdelingsleder, SEGES
Carsten Lindberg, mælkeproducent, Videbæk


Mange kvægbrugere i det midt- og vestjyske har i 2016 valgt at lave ”revet” majsensilage med Shredlage eller Fibertech corncracker. Målet er at få højere mælkeydelse og bedre udnyttelse af majsensilagen. SEGES, Vestjysk Landboforening og SAGRO tester netop nu, hvordan det går i ti malkekvægsbesætninger, der har lavet både almindelig og ”revet” majsensilage i 2016. Modsat i 2015 blev majsensilagen i mange tilfælde rigeligt tør i 2016, og det gav særlige udfordringer med den længere snitlængde. Vi fortæller om de foreløbige erfaringer i Danmark og forsøg fra udlandet.

Dias
Dias

Video

 
42. Digital foderstyring – marken

Tirsdag 9.15-10.00

 

Peter Hvid Laursen, seniorkonsulent, SEGES
Per Vestergaard, mælkeproducent, Vildbjerg


Den digitale foderstyring starter i marken, hvor vi sætter tal på udbytterne på afgrøde- og markniveau, og data registreres i MarkOnline samtidig med, at høstarbejdet udføres. Med udbyttedata kan kvægbrugerne kortlægge årsagssammenhænge mellem dyrkningsrelaterede tiltag og udbyttet, iværksætte nye dyrkningsrelaterede tiltag, beregne produktionspriser på afgrøde- og markniveau samt optimere markplanen. Alt dette viser og uddyber Peter Hvid Laursen og mælkeproducent Per Vestergaard.
Dias

Video

 
50. Digital foderstyring – stalden

Tirsdag 10.30-11.15

 

Niels Bastian Kristensen, specialkonsulent, SEGES


Du får en gennemgang af eksisterende og nye redskaber, som kan bruges til overvågning, opfølgning og styring af fodring med fuldfoder. Hør blandt andet, hvor langt vi er med den løsning, hvor analysen af dit foder flytter fra laboratoriet og helt ud til foderblanderen. Du vil også høre det nyeste om dataoverførsel mellem foderblandere og DMS.
Dias

 
58. Digital foderstyring – lageret

Tirsdag 11.30-12.15

 

Thomas Andersen, specialkonsulent, SEGES
Lene Bruun Siriwadhananuraks, specialkonsulent, SEGES


Der er store gevinster ved at anvende oplysningerne om beholdningerne af foder aktivt til produktions- og økonomistyring. Hvis der er styr på lageret, kan man undgå overraskelser i fodringen. Samtidig sikrer gode lagerdata, at økonomiopgørelserne giver et retvisende billede af produktionen. I denne session bliver du klogere på, hvorfor og hvordan man kan anvende lagerstyring på en større malkekvægsbedrift. Og du får et bud på, hvordan data fra lagerstyringen kan indgå i produktions- og økonomistyringen.

Dias
Dias
Bilag

Bilag

 
65. Bedre aerob stabilitet i majsensilage

Tirsdag 13.00-13.45

 

Nikolaj Hansen, studentermedhjælper, SEGES
Rudolf Thøgersen, afdelingsleder, SEGES


Der opstår nemt problemer med dårlig aerob stabilitet i majsensilage under udtagning og opfodring. SEGES tester derfor i denne sæson natriumbenzoat som ensileringsmiddel og til overfladebehandling i majsensilage i 20 siloer eller stakke. Desuden testes effekten af at bruge underlagsfolie samt en ny type folie, hvor underlagsfolie og dækfolie hænger sammen og samtidig er mere tæt end sædvanlige ensileringsfolier. Hør de spændende foreløbige resultater.

Dias

Video

 
72. Mød guldrådgiverne

Tirsdag 14.15-15.00

 

Peter Hvid Laursen, seniorkonsulent, SEGES
Vibeke Duchwaider, kvægbrugsrådgiver, SAGRO
Mette Thorhauge, virksomhedsrådgiver, LandboThy
Peter K. Møller, kvægbrugsrådgiver, LMO
Torben Spanggaard Frandsen, specialkonsulent, SEGES


I 2016 startede Rådgivermatchen – en konkurrence blandt DLBR-rådgivningsvirksomheder om at skabe lønsom vækst og størst mulig optimeringsgevinst hos en række mælkeproducenter. I denne session kan du høre, hvilke tiltag de deltagende rådgivningsvirksomheder har sat i gang for at sikre deres bedrifter effekt på bunlinjen. Sessionen afsluttes med uddeling af førertrøjen til det rådgivningsteam, der har gjort det bedst i matchens første år.

Dias
Dias
Dias
Dias

 
80. Hvordan kan jeg navigere i en digital hverdag?

Tirsdag 15.15-16.00

 

René Lund Hansen, mælkeproducent, Løgstør
Jan Erik Bottke, specialkonsulent, SEGES


Der opsamles store mængder data i centrale databaser (kvæg-, økonomi- og markdatabaser) og lokale databaser (managementudstyr til mælk og foder). Ud fra disse data genereres en stor mængde output – både i form af rå data og forarbejdede data (nøgletal). Men hvordan kan du som landmand få de rigtige informationer fra data uden at drukne i dem? René Lund Hansen giver et indblik i, hvordan han bruger Summax til at få et hurtigt overblik, og hvordan anvendelsen af data kan forbedres. Desuden giver SEGES et bud på, hvilke værktøjer du kan bruge til opfølgning på produktionen.

Dias
Dias
Dias

 Tilbage til programforside