Planter

Resultater fra registreringsnettet 2022 i hestebønner

Angrebsudviklingen af skadegørere i hestebønner i registreringsnettet i 2022 vises. Vikkeskimmel var mest udbredt.

I 2021 blev der startet et registreringsnet for sygdomme og bladlus i hestebønner. I 2022 er registreringsnettet fortsat. Resultaterne har løbende været vist i vækstsæsonen på LandbrugsInfo og Landmand.dk.

Der er bedømt i et ubehandlet område i markerne fra uge 24 (13.-14. juni) til og med uge 30 (25.-26. juli). Der er bedømt i 20 marker og i et bredt udvalg af sorter. Der er bedømt procent angrebne planter og for sygdomme også procent dækning. For bladlus er derudover bedømt procent planter med begyndende kolonidannelse (en koloni er minimum 10 bladlus).

Nedenfor ses et sammendrag af resultaterne.

I figur 1 ses udviklingen af skadegørere bedømt som procent angrebne planter. Figur 2 viser procent dækning af angreb af svampesygdomme. Det fremgår, at vikkeskimmel var mest udbredt efterfulgt af chokoladeplet og hestebønnerust. Angrebene af hestebønnebladplet og bedebladlus  var meget svage.

I figur 3-5 ses udviklingen (procent dækning) af vikkeskimmel, chokoladeplet og hestebønnerust i 2021 og 2022. Bemærk at inddelingerne på y-aksen er forskellige. Angrebene af vikkeskimmel var kraftigere i 2022 end i 2021, mens angrebene af hestebønnerust var lidt svagere i 2022. Angrebene af chokoladeplet lå på samme niveau i de to år. 

Vil du vide mere?

Støttet af