Sunde kalve og øget tilvækst - Hvordan opnås god sundhed?

$name

Under hver af de fire hovedemner - Fodring, Sundhed, Stald og Management - kan du se en række indsatsområder, der har betydning for kalvens sundhed og tilvækst.
Vælg det område, du mener, kan forbedre resultaterne på din bedrift, og lad dig inspirere af materialet i de links, vi har samlet. Siden vil løbende blive opdateret med ny viden og flere gode råd 

   

Indsatsområde

Links til viden

Sikre god immunstatus

Digitalt kursus: Pasning af kalve

Faktaark: Undgå sygdom ved indsættelse af nye småkalve

Faktaark: Bedre sundhed giver lavere antibiotikaforbrug

Faktaark: E-vitamin til immunitetsstyrkelse efter fravænning

Forebygge diarré

Digitalt kursus: Hygiejne i kalvestalden

Video: Smittebeskyttelse - Giv slagtekalven den bedste start

Video: Smittebeskyttelse - mælkefodring

Hurtig indsats mod diarré

Film. Sådan undgår du coccidiose i slagtekalvebesætningen

Forebygge luftvejsinfektioner

Faktaark: Bedre sundhed giver lavere antibiotikaforbrug

Film: Spot de tidlige tegn på luftvejsinfektioner

Artikel: Ny viden om Mycoplasma bovis i slagtekalvebesætninger

Øget brug af diagnostik

Film: Send kalven til obduktion – få en diagnose inden behandling

Link til laboratoriet. Laboratorie prøver

Øget brug af vaccination

 

Færre leverbylder

Artikel: Leverbylder hos slagtekalve er ofte et tegn på dårlig vomfunktion – og kan reduceres via fodringen

Færre klovbrandbylder

Artikel: Begræns forekomsten af klovbrandbylder

E-Vitamin

Faktaark: E-vitamin til immunitetsstyrkelse efter fravænning

Salmonella Dublin

Faktaark: Salmonella Dublin

Sektorbestyrelsen for kvæg under Landbrug & Fødevarer har vedtaget en strategi for sunde kalve og slagtekalve. KalveLiv er udarbejdet som et hjælpeværktøj med henblik på at nå strategiens mål. Målet er at opnå flere sunde og levedygtige kalve samt en øget tilvækst. Samtidig er det sektorens mål, at den gennemsnitlige kalvedødelighed på landsplan skal ned på 5,5 % i 2020.