Kvæg, Planter

Ensilering af crimpet korn kan erstatte propionsyre

Propionsyrekonservering af crimpet korn har været bredt anvendt i kvægbruget. I 2021 er der problemer med tilgængeligheden af propionsyre. Derfor vil mange kvægbrugere blive tvunget til enten at eksperimentere med alternative syreblandinger til konservering af korn eller vælge en anden metode.

Det mest oplagte alternativ til propionsyrebehandling er at høste kornet så tidligt, at det kan ensileres uden ensileringsmidler. Kornet tærskes med en vandprocent på 35 – 45, kornet crimpes straks og ensileres i en pose eller plansilo. Det er vigtigt, at kornet høstes med høj vandprocent og ikke er fuldt afmodnet for at have et tilstrækkeligt sukker- og vandindhold til ensileringen. Der bør aldrig tilsættes myresyreprodukter ved ensilering. 

Hvis man ønsker ekstra konservering af ensileret korn, kan der anvendes natriumbenzoat, evt. til behandling af det øverste lag i stakken.

Rammer man ikke ensileringsvinduet for kornet, anbefales det at undlade crimpning ved høst og i stedet oplagre intakt korn. Korn med 15 til 20 procent vand kan enten tørres eller ureabehandles. Man kan ikke gøre vådt korn lagerfast ved sodabehandling. Langtidsopbevaring af sodabehandlet korn anbefales alene anvendt til korn, der i forvejen er lagerfast og med tilsætning af lidt eller ingen vand.

Se andre artikler på LandbrugsInfo:

Konserveringsmetoden skal passe til kornets vandindhold

Tidligere høst af korn for at sikre rettidige efterafgrøder

Vil du vide mere?

Støttet af