Kvæg

Giftige planter - Ager-Ranunkel

Beskrivelse, giftvirkning, behandling og bekæmpelse af Ager-Ranunkel.

Familie: Ranunkelfamilien (Ranunculaceae), Crowfoot

Slægt: Ranunkel (Ranunculus), "Smørblomst", Buttercup

Art: Ager-Ranunkel (R. arvensis)

Udseende

Ager-Ranunkel er en spinkel, opret 20 - 40 cm høj plante med smalle, hånddelte blade, der er trukket ud i tre smalle flige. De små lysegule blomster sidder på tynde, hårede stil­ke. Ager-Ranunkel blomstrer i maj. Ager-Ranunkel har store kredsstillede frugter med lange torne på den flade side.

Voksesteder

Ager-Ranunkel vokser på kalkholdig jord. Planten er sjælden i Danmark.

Forvekslingsmuligheder

Ager-Ranunkel kan forveksles med andre arter i Ranunkel-slægten f.eks. Nyrebladet Ranun­kel (R. auricomus), Langbladet Ranunkel (R. lingua), Nedbøjet Ranunkel (R. flammu­la), Knold-Ranunkel (R. bulbosus), Stivhåret Ranunkel (R. sardous), Tigger-Ranunkel (R. sceleratus), Lav Ranunkel (R. repens), Bidende Ranunkel (R. acris).

Ager-Ranunkel kan kendes fra andre Ranunkelarter på, at bladene er hånddelte, og frugterne er store og tornede.

Andre arter i Ranunkelfamilien har samme giftvirkning som Ager-Ranunkel. I Ranunkel-slægten er det Tigger-Ranunkel, Bidende-Ranunkel og Knold-Ranunkel. Af andre slæg­ter i Ranunkelfamilien, som har en giftvirkning er Anemone-slægten (Anemone), Ko­bjælde-slægten (Pulsatilla) og Kabbeleje-slægten (Caltha).

Giftvirkning

Ager-Ranunkel indeholder giftstoffet protoanemonin, som kan fremkalde forgiftninger hos alle husdyr

Dyr, der græsser på områder med Ager-Ranunkel, vil vrage planten, hvis der er andet foder. Derfor giver planten sjældent problemer ved afgræsning. Giftstoffet protoanemo­nin omdannes let til anemonin, som ikke er giftigt. Derfor giver Ager-Ranunkel ingen problemer i hø. Ensilage med et indhold af Ager-Ranunkel kan derimod være giftigt, da protoanemonin er stabilt ved pH 4,8 - 8. Det er derfor nødvendigt at vurdere indholdet af Ager-Ranunkel i ensilagen, inden den bruges.

Symptomer

Optagelse af Ager-Ranunkel giver savlen, betændelse og hævelser i munden samt ska­der på fordøjelseskanalen. Der kan være diarré og mørk eller blodig urin, usikker gang samt svækkelse af synet. Ved en meget stor optagelse af Ranunkel kan der opstå kram­per, koma og kredsløbskollaps og eventuelt respirationslammelse.

Behandling

Undgå at fodre med Ranunkel, hvis der er symptomer på forgiftning. Er der skader på fordøjelseskanalen, kan der behandles med intravenøs tildeling af 150 - 250 ml 10% natriumthiosulphat 2 gange om dagen i 3 dage.

Kilde: Ebbe Thorsen, Giftige planter i kvægets foder, Bachelorprojekt 1996.

Emneord

Vil du vide mere?