Beregn det økonomiske resultat i marken med Mark Online

Når du indtaster priser på såsæd, gødning, planteværn og afgrøder kan du med Mark Online beregne dækningsbidraget på den enkelte afgrøde.

Har du en maskinanalyse, kan du angive omkostninger til de enkelte markopgaver i din dyrkningsplan og derefter få beregnet dækningsbidraget efter arbejde og maskiner. Alternativt beregnes dette dækningsbidrag ud fra normtal. 

Det er vigtigt at kende det økonomiske resultat i den enkelte afgrøde. Og gerne så tidligt som muligt - dvs. umiddelbart efter høst. Du kan vurdere, hvordan de enkelte afgrøder har klaret sig økonomisk – og vurdere, om det bør få betydning for afgrødevalget til den kommende dyrkningssæson.

En økonomisk resultatopgørelse på afgrødeniveau kan hurtigt laves, når der tages udgangspunkt i dyrkningsjournalen i Mark Online. Når du sammen med planteavlskonsulenten har lavet en dyrkningsplan ved markplanlægningen, er der allerede noteret et planlagt forbrug af såsæd, gødning og planteværn. Det ekstra arbejde i forbindelse med den økonomiske opgørelse består derfor udelukkende i at tilrette dyrkningsplanen med eventuelle ændringer eller tilføjelser i behandlinger eller priser, når planlagte behandlinger ændres til registrerede behandlinger.

Værdien af din resultatopgørelse afhænger af, hvor korrekt du opgør det registrerede udbytte. Du bør derfor sikre, at du registrerer realistiske udbytter. Her kan du læse mere om brug af udbytteregistrering, og læse en Farmtest om udbyttemålere på mejetærskere.

Økonomiopgørelsen tager ikke højde for lagerbeholdninger af f.eks. planteværn eller gødning. Omkostninger som f.eks. tørring af korn er heller ikke med, medmindre disse oprettes med pris i dyrkningsjournalen - det skal du huske, når du tolker resultaterne fra økonomiopgørelserne.

I Mark Online indberettes prisen på en given vare typisk én gang pr. sæson – og har man derfor handlet f.eks. samme gødningstype i flere partier til forskellige priser, indtastes en gennemsnitspris under fanen ”Priser”. Alternativt kan indkøbene periodiseres, og der kan angives forskellige priser for hver periode.

I fanen ”Udskrifter” kan du efterfølgende lave en udskrift af dækningsbidraget i den enkelte afgrøde. Du kan også trække oplysninger ud til videre databehandling i f.eks. Excel, så dækningsbidraget kan beregnes på markniveau.

Ønsker du at beregne det nøjagtige dækningsbidrag efter maskiner og arbejde skal du sikre dig, at alle maskinoperationer er registreret i den enkelte afgrøde. Herefter indtaster du egne priser på markopgaverne under fanen ”Priser”.

Beregning af egne priser kræver en maskinanalyse, som du kan få hjælp til af din maskinkonsulent. Alternativt kan du, hvis du anvender Mark Online Plus, bruge registreringer fra Opgavestyring til at beregne dine maskinomkostninger. Da opgaver oprettet i ”Dyrkningsjournal” automatisk overføres til ”Opgavestyring”, er det hurtigt at sætte mandskab, maskiner og tidsforbrug på opgaven, når denne alligevel skal ændres fra planlagt til registreret handling.

Indtaster du ikke egne priser for maskinomkostninger, anvendes normtal i beregningen af dækningsbidrag efter arbejde og maskiner.

Få mere information om beregning af maskinomkostninger (kontakt mih@vfl.dk).