Grise

Udfasning af medicinsk zink: Bliv klar til zinkfri produktion

Fra 26. juni 2022 er der ikke længere lovligt at bruge medicinsk zink ved fravænning af grise. SEGES Innovation har derfor lavet en temaside, hvor vi har samlet den viden, du kan bruge, når medicinsk zink er fortid i griseproduktionen.

Der er ingen quick fix løsning, når det ikke længere er lovligt at bruge medicinsk zink ved fravænning af grise. Det kræver fokus og godt management – og det vil være forskelligt fra bedrift til bedrift, hvad der virker bedst. Men en række afprøvninger fra SEGES Innovation viser, at der er flere tiltag, der virker.

Et godt sted at starte, når du skal fravænne uden brug af medicinsk zink er:

  • Tildeling af opblødt foder 3-4 gange dagligt både før og efter fravænning.
  • Tildeling af fravænningsfoder, der var optimeret med fokus på proteinniveau og -kilde. 
  • Reduceret sammenblanding af kuld ved fravænning.

Vigtigt med det daglige tilsyn af grisene

De dage, hvor du har erfaring for, at der opstår diarré i stalden, bør der være hyppigere tilsyn. Et ordentligt tilsyn omfatter, at du tilser grisene 4 gange om dagen i de første 2 dage efter indsættelse. Herefter tilser du grisene 2 gange dagligt – også i weekenden.

Bliv klar til zinkfri produktion

Hvis du ikke allerede er i gang med at udfase medicinsk zink, så er det ved at være oppe over. På zinkguide.dk og svineproduktion.dk finder du viden, der virker, og som er afprøvet ude i en lang række besætninger

Temaside med viden til zinkfri griseproduktion

Zinkguide.dk – viden og vejledninger

To typer af zink

Der er tale om to typer zink til smågrise:

Mineralsk zink som fodertilsætningsstof

  • Zink er et livsnødvendigt mineral for grises normale vækst. I foder til smågrise tilsættes typisk 100 mg mineralsk zink per kg foder som supplement til det naturlige indhold på ca. 30 mg zink per kg i foderråvarerne – hvorefter foder har et totalt indhold på ca. 130 mg per kg. Ifølge foderstofloven må der i foder til smågrise maksimalt være et indhold på 150 mg zink per kg foder.

Medicinsk zink

  • Det er et veterinært lægemiddel, der udskrives på recept af dyrlægen. Zinkoxid iblandes foder i høj dosering, og bruges til reduktion af E.coli-diarré hos fravænnede svin. Det udskrives typisk i en dosering på enten 1.500 eller 2.500 mg zink per kg foder, og må kun anvendes i de første 14 dage efter fravænning fra soen.

Korrekt dosering: 2.500 mg zink per kg foder, betyder at der iblandes ca. 3,0 kg zinkoxid per ton foder.
Korrekt dosering: 1.500 mg zink per kg foder, betyder at der iblandes ca. 1,75 kg zinkoxid per ton foder.