Giv malkestalden lidt kærlighed

God yversundhed kræver bl.a. en tiptop malkestald. Men mange steder er den trist, slidt og mørk. Det kan ordnes med god organisering og fokus, mener praktiserende kvægdyrlæge.


Organiser vedligehold af malkestalden og gør den til et rart sted at være for både køer og mennesker,” lyder opfordringen fra dyrlæge Signe Elkjær Bach.

Hvad sætter fem mælkeproducenter og en dyrlæge spot på, når de skal forbedre yversundheden? Malkestalden, malkerutiner og kemi. Sådan lyder det korte svar fra dyrlæge Signe Elkjær Bach fra Ans Kvægpraksis. Hun har netop gennemført et staldskoleforløb med en gruppe superengagerede mælkeproducenter, der ønskede at forbedre deres yversundhed, og som på skift gæstede hinandens bedrifter for at se på forbedringsmuligheder.

”Noget af det, som gik igen – og som i øvrigt ikke bare gælder disse bedrifter – er, at malke-stalden tit er sådan lidt mørk, snavset og slidt. Den får virkelig ikke megen kærlighed. Og det kan jo godt undre, for det er jo i høj grad her, at pengene skal tjenes,” lyder det fra Signe Elkjær Bach. Hun mener, at forklaringen typisk ligger i dårlig organisering og manglende fokus.

Vedligehold af malkestalden skal sættes i system. Der skal ikke være tvivl om hvem der har ansvar for at skifte slanger, pattegummi – eller hvem, der bestiller smeden til at sætte lys op. “Godt lys er altså ikke så dyrt – men utrolig vigtigt for malkeren,” forklarer Signe Elkjær.

”Og hvorfor er der huller i gulvet, der hvor køerne går ind?” spørger hun. ”Huller i gulvet giver vandpytter – og så vil køerne ikke gå ind. Så sørg for at få organiseret vedligehold af malkestalden og gør den til et rart sted at være for både køer og mennesker,” lyder hendes opfordring.

Tilfældigt hvordan der malkes

“Det tit er helt tilfældigt, hvem der lærer malkerne op. Derfor bliver der forskel på malkningen fra malker til malker – og det kan køerne ikke lide.”

Et andet område, som savner fokus, er malkerutinerne.

”Vores tur rundt på bedrifterne viste tydeligt, at det tit er helt tilfældigt, hvem der lærer malkerne op. Derfor bliver der forskel på malkningen fra malker til malker – og det kan køerne ikke lide,” fortæller Signe Elkjær Bach. Ofte er malkerutinerne ikke blevet drøftet, og der er ikke taget stilling til, hvordan man ønsker, at malkningen skal foregå på bedriften – og ikke mindst hvorfor.

”Derfor bliver det tit tilfældigt, hvordan det foregår, og det går udover mælkekvaliteten,” forklarer hun. Summa summarum: Lav en best practice for malkerutiner på bedriften, så alle malker ens – uanset, hvem der er i malkestalden.

Pattedyp frem for pattespray

En tredje gennemgående ting, som Signe Elkjær Bach og gruppen af mælkeproducenter nåede frem til, var, at rengøringsrutinerne kunne optimeres på flere punkter.

”For eksempel var der flere, der ikke brugte forskum til at gøre patterne rene med. De var også meget glade for pattespray, fordi det er så nemt at arbejde med,” fortæller hun.

”Men pattespray er bare mindre effektivt end pattedyp. Hele den del af patten, der har været i kontakt med pattegummiet under malkningen, skal dækkes, og det er utrolig svært at få til at lykkes med en spray” lyder det fra dyrlægen.

Signe Elkjær Bach og de deltagende landmænd har været meget begejstrede for staldskolekonceptet.

”Det jeg har oplevet – og den tilbagemelding jeg har fået, er, at det bare fungerer godt, at man får set, hvordan de andre gør, at det er kolleger, der giver hinanden gode råd – og ikke mindst at det er kolleger, der følger op på, om man fik gjort det, der blev aftalt,” slutter Signe Elkjær Bach.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 12, 2018.