Løbeafdeling til økologiske grise

Denne artikel oplyser om de forskellige staldsystemer,der kan anvendes ved løbning af søer, samt fordele, ulemper og krav ved de forskellige muligheder


Denne artikel oplyser om de forskellige staldsystemer,
der kan anvendes ved løbning af søer samt fordele, ulemper og krav ved de forskellige muligheder

Krav til løbeafdelingen

Der skal være:

 • Et skridsikkert gulv i form af dybstrøelse eller et tykt lag halm
 • Nok stipladser til søer og sopolte
 • Godt lys
 • Isoleret af hensyn til arbejdsmiljøet i vinterhalvåret og varmen om sommeren

Der skal være mulighed for:

 • God ornekontakt
 • At ornen kan ligge i fred for brunstige søer
 • At skifte mellem forskellige orner ved brunstkontrol og løbning
 • At søerne kan få ro efter løbningen
 • Styring og kontrol af foderoptagelsen
 • At svage søer kan få en særlig skånsom behandling f.eks. ved brug af enkeltdyrsstier og brug af KS

Indendørs løbestald

 • Isoleret stald anbefales for at undgå nedsat orne aktivitet om sommeren
 • Stierne kan etableres med dybstrøelse, savsmuld / spåner
 • Søerne kan fodres efter ædelyst
 • Der kan etableres ædebokse, foderautomater eller krybber
 • Poltepladserne skal etableres tæt ved ornestierne

Fordele (ved indendørs løbestald):

 • Mulighed for god ornekontakt
 • Søerne stimulere hinanden
 • Mulighed for ekstra lys
 • Stalden kan placeres et centralt sted på ejendommen
 • Der er mulighed for at holde styr på løbningerne, så de kan registreres

Ulemper (ved indendørs løbestald):

 • Der er risiko for at søerne belastes, specielt 1. lægs søer
 • Der kan opstå konkurrence i fodringssituationen
 • Der dannes rangorden
 • Spring fra søer der er i forbrunst
 • Frygt i forbindelse med løbning kan bevirke, at de svage søer ikke viser brunst
 • Manglende flugtmulighed

Eksempel på løbeafdeling med flokopstaldede søer fodret efter ædelyst. (tegning: Dorthe Calmann-Hinke). Copyright 1995 Danske Slagterier

Der er forskellige muligheder for løbning i folde. De her forslåede systemer anvendes i besætninger, men der er ikke foretaget afprøvninger på systemerne.

Løbefold med én fold pr. orne

 • Løbefolden opdeles så hver orne har sin egen fold
 • Ved fravænning lukkes én so ind til én orne
 • Søerne går hos ornen i 4 uger, så der tilsammen går 3-4 søer hos hver orne
 • Når der er sikkerhed for at soen er løbet, flyttes den til drægtighedsfolden
 • Sopolte håndteres på samme måde, én sopolt lukkes ind til én orne

Fordele:

 • Systemet er billigt, der kræves ingen stald

Ulemper:

 • Der er ikke mulighed for flushing da ornerne vil blive meget store
 • Der er ikke mulighed for ekstra lys som i en indendørs løbestald
 • Det kræver godt opsyn for at få registreret løbningerne

Løbefold til goldsøer imellem to ornefolde

Foldopdeling - orne - goldsøer - orne osv.. Ved fravænning lukkes søerne ind i goldsofolden og ved brunst vil de stå ved hegnet ind til ornerne.
Når søerne skal løbes lukkes de ind til ornen

Fordele:

 • Systemet er billigt, der kræves ingen stald
 • Der er mulighed for flushing af søerne
 • Der er mulighed for at holde styr på løbningerne, så de kan registreres

Ulemper:

 • Systemet kræver et rigtig godt hegn imellem foldene for at holde ornerne inde
 • Der er ikke mulighed for ekstra lys som i en indendørs løbestald

Løbeafdeling i drægtighedshytter, jernbanevogne eller lign.

 • Der skal være mulighed for opdeling i flere rum
 • Gerne være transportabel da der bliver pløret omkring hytten / vognen
 • Der skal være mulighed for at gå oprejst i hytten / vognen
 • Eventuelt dør i begge ender så ornen kan flyttes væk

Fordele:

 • Forholdsvis billigt
 • Der er mulighed for flushing af søerne
 • Der er mulighed for at holde styr på løbningerne, så de kan registreres
 • Der er mulighed for at bruge hytten / vognen som permanent "stald", hvor der samtidig er mulighed for at søerne kan lukkes ud i folden imellem løbningerne

Ulemper:

 • Der kræves plads
 • Arealkravene skal overholdes, hvis hytten / vognen bruges som permanent "stald"

Transport af orne i kasse

 • Ornen i kassen tiltrækker de brunstige søer
 • Søerne kan insemineres mens de står og har kontakt med ornen

Fordele:

 • Det er muligt, at registrere løbningerne
 • Det er billigt
 • Der er mulighed for flushing af søerne

Ulemper:

 • Der er ikke mulighed for ekstra lys som i en indendørs løbestald
 • Der er ikke sikkerhed for, at alle brunstige søer vil søge hen til ornen
 • Ornen risikere at blive skadet, hvis ikke flytningen foregår varsomt

Reference: Info Svin: "Poltesti" "Løbestald-flok-æde-/insemineringsboks" og "Løbestald-flok-fodret efter ædelyst" af Niels-Peder Nielsen og Lisbeth Ulrich Hansen, "Sexualadfærd" af Bjarne K. Pedersen.

Artiklen har været bragt i en avis eller et tidsskrift under Dansk Landbrugs Medier.