Pas på nabomarker med frugt og grønt, når du sprøjter med prosulfocarb

Sprøjteteknik og opmærksomhed skal sikre, at der ikke sker fund af prosulfocarb på frugt og grønt.

I 2013 var der i æblehøsten en del fund af små rester af prosulfocarb, som gav frugtproducenterne problemer med afsætningen. Prosulfocarb er ikke godkendt i frugt og grønsager, og derfor er grænseværdien for prosulfocarb meget lav. Efter fokus på afdriftsreduktion ved sprøjtning er det i 2016 lykkedes at undgå fund, mens der i 2017 har været et enkelt fund i en grønsag.

Stoffet stammer fra midler med indhold af prosulfocarb anvendt mod ukrudt i vintersæd. Bruger du jordvirkende ukrudtsmidler som prosulfocarb (Boxer, Adimax, Roxy EC, Fidox EC) eller pendimethalin (Stomp CS), er det derfor vigtigt, at du forebygger vindafdrift og fordampning.

Sprøjteteknik

Der er ved udbringning af prosulfocarb-midler lovkrav om sprøjteteknik, som giver mindst 75 procent reduktion af afdrift. Denne teknik er optimal for at opnå god effekt af jordmidler.

I tabellen ’Dyser med 90 procent afdriftsreduktion’ kan du se alle dyser, der er godkendt til 90 procent afdriftsreduktion. I tabellen er angivet hvilket tryk, der giver 75 procent afdriftsreduktion. Du kan selvfølgelig også anvende dyser, som alene er godkendt til 75 procent afdriftsreduktion. Det gælder en almindeligt anvendte dyser som Hardi Minidrift MD 03 ved 1 bar og Minidrift MD 04 ved 1,5 bar samt Billericay AirBubble Jet 02 ved 1 bar og AirBubble Jet 03 og 04 ved 1,5 bar. Vær opmærksom på, at den ret anvendte Hardi Minidrift MD 025 (lilla) kun er godkendt til 50 procent afdriftsreduktion.

90 procent-dyser er nødvendige, hvis du bruger midler med afstandskrav til vandmiljø og ønsker at nedsætte afstandskravet til 2 meter.

Danfoil er godkendt til 75 procent afdriftsreduktion ved lufttryk på 5 mbar, vandmængde 50 liter og kørehastighed 6 km/t. Det syner af en meget grov forstøvning, men er egnet til udbringning af jordmidler.

Se evt. også pjecen ’Maksimal effekt og minimal afdrift’ for anbefalinger om sprøjteteknik.

Se om nabomarker er frugt eller grønsagsafgrøder

På Landmand.dk kan du se, om der er prosulfocarb-følsomme afgrøder i nærheden af netop dine marker. Et kort som nedenfor popper op på din skærm, hvis du har marker inden for 1.000 meters afstand til frugt- og grønsagsavlere. Ta’ en snak med de frugt- og grønsagsavlere, som er dine naboer. Måske kan du udføre sprøjtning efter at frugten eller grønsagsafgrøden er høstet. Kan det ikke lade sig gøre, kan du udvise særlig agtpågivenhed ved sprøjtningen. Se faktaarket:

Få bedre virkning og reduceret afdrift af jordmidler