Rajgræs cikorie undersået lupin byg. Foto: SEGES

Økologi, Planter

Markvandring om efterafgrøders mange positive effekter i økologien

Efterafgrøder kan være nøglen til at minimere udvaskning og opnå en god kulstofbalance og ukrudtsregulering i økologisk jordbrug. Kom og hør mere ved markvandringen på Foulumgaard.

Dato
07. oktober 2021

Pris
Gratis

Tidspunkt
13:00 - 15:30

Sted
Foulumgaard
Hobro Landevej 17
8830 Tjele

Tilmeld

Etableringen af efterafgrøderne er vigtig for at opnå de mange positive effekter, og det samme er arts- og sortsvalget. Det gælder både i forhold til at holde på nitrat i pløjelaget, og mængden af kulstof der bliver efterladt. 
Lattergas emissionen kan også blive påvirket af efterafgrøder, da nogle efterafgrøder har direkte indvirkning på de biologiske processer i jorden, som påvirker lattergas emission.

Program

13.15 - 13.45  Eftervirkning af efterafgrøder
Forskellige efterafgrøder og blandinger med bælgsæd og vejbred udsået i vårsæd blev etableret, ligesom i 2020. Eftervirkningen belyses, samt deres potentiale i forbindelse med udvaskning, herunder nedmuldningsstrategi. Efterafgrøder kan samtidigt også være med til at lagre kulstof, som også måles i parcellerne.
v. Post Doc Chiara de Notaris og PhD-studerende Esben Øster Mortensen. Seniorforsker Jim Rasmussen og chef forsker Frank Oudshoorn fortæller om lattergas målinger.

13.45 - 14.15 Sædskifteforsøg og effekten af efterafgrøder på ukrudt
I det langvarige sædskifteforsøg, ser vi på sædskiftet med og uden efterafgrøder, og indflydelse på ukrudt. Muligheden for iblanding med bælgplanter, samt etableringstidspunktet bliver diskuteret.
v. Ledende Jordbrugsteknikker Erling Nielsen, Seniorforsker Bo Melander og Post Doc Chiara de Notaris. 

14.15 - 15.00 Udvasking – effekten af efterafgrøder
Ved hjælp af sugeceller måles efterafgrødernes virkning på udvaskning. Betydning af art og etableringstidspunkt diskuteres og måleresultaterne vises.
v. Seniorsforsker Elly Møller Hansen og seniorforsker Ingrid Thomsen.

15.00 -15.30  Biomasse måling og estimering af efterafgrøderne ved hjælp af kamera
v. Seniorforsker Jim Rasmussen og Agrointelli medarbejder Birgitte Mikkelsen.

Tilmelding

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig. Send en mail til Karen-Emilie på ketk@seges.dk, hvis du ønsker at deltage.