Jura

Nedsat gaveafgift: Kan regler for bo- og gaveafgift tilgodese jeres familie?

For at sikre gode rammevilkår for generationsskifter vedtog Folketinget i 2017 at nedsætte bo- og gaveafgiften gradvist fra 15 pct. til 5 pct. fra og med 2020 ved generationsskifte af familieejede virksomheder. Familieejede virksomheder i Danmark står for 70 pct. af dansk eksport og beskæftiger 6 ud 10 privatansatte herhjemme

Ændringen har også betydning for landbruget, da nærmeste familie kan overtage virksomheden og få finansieret en del af deres overdragelse ved brug af gave med en større besparelse end før. Denne besparelse kan være med til at afhjælpe den ejerskifteproblematik, der ses i landbruget, da en del af efterslæbet på generationsskifter i landbruget skyldes, at den unge generation af landmænd, der skal overtage landbrugsvirksomhederne, ikke kan finansiere overtagelsen.

Hvor der tidligere var der en fast bo- og gaveafgift på 15 pct, har afgiften ved virksomhedsoverdragelse siden 2016 været faldende og faldet fortsætter frem til 2020, hvor den vil standse på 5 pct. Overdragelse til en ægtefælle kan - som hidtil - ske uden afgift.

Overdragelsen af virksomheden til lav afgift kan altså ske til en modtager i nær familie, der defineres som samlever, barn, barnebarn eller stedbarn/adoptivbarn. Hvis der ikke er børn eller andre livsarvinger, er der mulighed for at lade virksomheden overgå til søskende eller deres børn (nevøer og niecer). 

Emneord

Vil du vide mere?