Salmonella ud af kvægbesætningerne: To måneder til målstregen

Om to måneder er det ti år siden, at danske kvægbrugere startede en fælles indsats om at bekæmpe salmonella i dansk kvægbrug. 31. december 2016 er målstregen sat.


Både mælkeleverende og ikke-mælkeleverende producenter har ydet en flot indsats mod målet om et salmonellafrit kvægbrug. Kurven viser udviklingen for mælkeproducenterne, hvor der ses et stabilt fald i andelen af niveau 2-besætninger siden saneringsindsatsens start – dog med en lille stigning sidst i perioden.

Ti års fælles indsats mod et salmonellafrit kvægbrug nærmer sig målstregen. En målstreg, der fra både politisk hold og branchen selv er fastsat til 31. december 2016. Gennem ti år har danske kvægbønder leveret en kæmpe indsats for at sanere salmonella ud af deres besætninger. Og andelen af niveau 2-besætninger – både mælkeleverende og ikke mælkeleverende – er faldet stabilt siden saneringsindsatsens start, hvor andelen var hhv. 16 og 20 pct.

Desværre vendte kurven sidst i 2015 for de mælkeleverende besætninger. På det tidspunkt var andelen af smittede besætninger nede på 6 pct., men er siden steget til nuværende 8 pct. Status her to måneder før målstregen er derfor, at 92 pct. af de mælkeleverende besætninger er fri for Salmonella Dublin, mens tallet for de ikke mælkeleverende er 97,5 pct. Det betyder helt konkret, at 254 mælkeleverende besætninger og 358 ikke mælkeleverende endnu ikke er i mål med saneringen.

Ifølge dyrlæge Erik Rattenborg, SEGES Kvæg er der ikke nogen entydig forklaring på det seneste års stigning blandt smittede malkekvægsbesætninger.

”Vores bedste bud er, at det fokus og overskud, som sanering og effektiv smitteforebyggelse kræver, nok har manglet hos mange producenter på grund af den hårde økonomiske situation. Samtidig har vi oplevet flere konkurser og dermed også flere handler med store grupper af dyr, og det øger risikoen for smitte. Overordnet er der formentlig tale om et sammentræf af uheldige omstændigheder,” lyder det fra Erik Rattenborg.

Vi har løftet i flok

Formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Peder Philipp, ærgrer sig naturligvis over, at kurven på nuværende tidspunkt ikke er tættere på nul. Ikke desto mindre har han rosende ord tilovers for kvægbrugernes indsats.

”Når jeg ser henover de ti år, hvor vi har været i gang med at sanere for salmonella, synes jeg, at der har været en rigtig god indstilling til at løse problemet, og rigtig mange er jo lykkedes med at sanere deres besætning fri,” lyder det fra Peder Philipp.

”Jeg synes det står klart, at vi i kvægbruget har opnået en fælles erkendelse af, at et salmonellafrit kvægbrug – både af hensyn til vores produktion og af hensyn til forbrugerne – er et ansvar, som vi alle skal være med til at løfte. Et ansvar, som langt de fleste også har taget på sig,” siger Peder Philipp og fortsætter:

”Jeg synes faktisk, at der, på trods af strukturudvikling og økonomisk krise, er blevet kæmpet rigtig flot. Nu skal vi bare have de sidste besætninger med. Derfor vil jeg virkelig opfordre til, at de tager imod den hjælp, som vi tilbyder og yder den nødvendige indsats,” lyder det fra formanden.

Tiltagene intensiveres

Baggrunden for at igangsætte den landsdækkende indsats tilbage i 2007 var dels, at Salmonella Dublin er skyld i store produktionstab og dels, at der kan ligge markedsmæssige fordele i at være fri. Og fra at starte som en opfordring til kvægbrugerne om frivilligt at sanere deres besætning, er saneringen blevet obligatorisk, kravene løbende skærpet og tiltagene intensiveret – for hele tiden at rykke tættere på målet. Og her til slut intensiveres indsatsen med yderligere tiltag. Blandt andet vil alle smittede besætninger blive spurgt, om de ønsker at få nye øjne på handlingsplanen.

Målet om et salmonellafrit dansk kvægbrug fastholdes.

 

Læs også:

Kampen mod salmonella fortsætter med nye tiltag i 2017

Nu tror jeg på vi bliver fri

 

Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 20 – 2016