Planter

Temadag om optimeret udnyttelse af afgasset biomasse

Kom og hør om de seneste resultater og udfordringer med anvendelsen af afgasset biomasse på temadagen den 31. oktober.

Dato
31. oktober 2023

Pris
600 kr.

Tidspunkt
09:00 - 16:00

Tilmeldingsfrist
26. oktober 2023

Program og tilmelding

Omkring en tredjedel af al husdyrgødning i Danmark afgasses i dag. Udbygningen af biogasproduktionen forventes at fortsætte i de kommende år. Det giver en øget interesse for optimal udnyttelse af næringsstoffer i den afgassede biomasse. En af udfordringerne er at sikre en høj kvælstofudnyttelse i afgasset biomasse fra anlæg, som anvender store mængder af fast biomasse, der kun delvist omsættes i biogasreaktoren. 

Samtidig giver fosforlofterne begrænsninger i gødningsanvendelsen for nogle biogasanlæg og deres aftagere af afgasset biomasse.

Vi gør status for udnyttelsen af afgasset biomasse fra danske biogasanlæg og der præsenteres forskellige muligheder for at forbedre gødningskvaliteten af den afgassede biomasse. Temadagen består af en række faglige indlæg.

Målgruppe

Temadagen er åben for alle men henvender sig især til ejere og driftsledere på biogasanlæg, teknologileverandører, landbrugsrådgivere og landmænd med interesse i optimeret anvendelse af afgasset biomasse.

Dagen arrangeres i samarbejde mellem SEGES Innovation, Food & Bio Cluster Denmark, og projektet Metoder til reduktion af ammoniaktab (MAG).

Vil du vide mere?

Støttet af