Planter

Temadag om IPM

Få viden om de 8 principper for Integreret plantebeskyttelse (IPM) i praksis på SEGES online temadag om IPM.

Dato
04. december 2020

Pris
Gratis

Tidspunkt
08:15 - 12:05

Sted
Online

Tilmelding til mail

Temadagen sætter fokus på de 8 principper for integreret plantebeskyttelse, dvs. betydningen af sædskiftet og forebyggende tiltag, der kan forebygge problemer med ukrudt, svampesygdomme og skadedyr. Undervejs bliver der tid til at diskutere, hvordan tiltagene kan håndteres i praksis.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle rådgivere, som arbejder med plantebeskyttelse.

Udbytte

En dybere forståelse af de biologiske sammenhænge vil øge din opmærksomhed på de problemer med ukrudt og skadevoldere, som ofte ikke længere kan løses med kemiske bekæmpelsesmidler, men kræver en IPM indsats. Du vi få en viden og inspiration til dialogen med de af dine kunder, som er nødt til at ændre sædskifte og dyrkningspraksis, hvis de skal opretholde en robust planteproduktion. 

Efter kurset kan du:

 • udpege de problemer, der kun kan løses gennem omlægninger af sædskifter
 • gennemskue hvor tæt vi i Danmark er på at pesticidresistens ødelægger mulighederne for at anvende kemiske plantebeskyttelsesmidler
 • give råd om at forebygge og forsinke resistensudvikling

Metode

Kurset afvikles online via TEAMS. Vi kombinerer indlæg for alle med en workshop i 4 hold, hvor deltagerne arbejder med løsninger på 4 forskellige problemstillinger. 

Undervisere

Carsten Fabricius, SEGES
Jens Erik Jensen, SEGES
Ghita C. Nielsen, SEGES
Marian D. Thorsted, SEGES
Eja Lund, Miljøstyrelsen

Pris

Deltagelse er gratis. Temadagen en del af projektet IPM Innovationsbrug, som er støttet af Miljøstyrelsen.

Tilmelding

Send en mail til Pia Bay

Efter tilmelding får du tilsendt en kalenderaftale med link til TEAMS.

Program

8.15 Velkomst og introduktion til temadagen
v/ Poul Henning Petersen

8.20 Nødvendigheden af IPM

 • Hvorfor IPM? Tankerne om integreret plantebeskyttelse, som nu er en del af lovgivningen i EU, er ikke nye
 • 8 IPM-principper
 • Hvorfor er det svært at omsætte IPM til praksis
  v/ Poul Henning Petersen

8.35  Chat og spørgsmål

8.40  Sædskifte og forebyggelse

 • Ukrudt
 • Svampe og skadedyr
  v/Carsten Fabricius og Ghita C. Nielsen

9.30  Chat og spørgsmål

9.35 Strække ben

9.45 Pesticidresistens – grundlæggende om resistensudvikling og tiltag, der forsinker udvikling af resistens.
v/ Jens Erik Jensen, SEGES

10.30 Chat og spørgsmål

10.40 Pause

11.00 Arbejde med problemstillinger i mindre hold

 • Vækstregulering v/Marian D. Thorsted
 • Græsukrudt 1 v/Carsten Fabricius
 • Græsukrudt 2 v/ Poul Henning Petersen
 • Ny teknologi v/Jens Erik Jensen

11.30 Opsamling af arbejdet med 4 problemstillinger

11.45 IPM-point

 • Baggrund for krav om IPM-point ved indberetning til SJI
 • Tanker bag og opbygning af IPM-point
  v/ Eja Lund, Miljøstyrelsen

12.00 Chat og spørgsmål

12.05 Tak for i dag

Vil du vide mere?