Sunde kalve og øget tilvækst - Hvad betyder management?

$name

Under hver af de fire hovedemner - Fodring, Sundhed, Stald og Management - kan du se en række indsatsområder, der har betydning for kalvens sundhed og tilvækst. Vælg det område, du mener, kan forbedre resultaterne på din bedrift, og lad dig inspirere af materialet i de links, vi har samlet. Siden vil løbende blive opdateret med ny viden og flere gode råd

   

Indsatsområde

Links til viden

Konsekvent indsættelsesstrategi

Faktaark: Undgå sygdom ved indsættelse af nye småkalve

Film: God pasning og fodring af slagtekalve

Bedre logistik  
Overvågning af dyr 

Faktaark: Bedre sundhed giver lavere antibiotikaforbrug

Pasning om vinteren  Digitalt kursus: Råmælkstildeling og mælkefodring

Samarbejde med leverandør  

Film: Sådan laver du den bedste spædkalv

Krav til indsættelsesvægt

Video: Sådan laver du den bedste spædkalv

Video: Undgå at få sygdom med hjem

Lavere belægningsgrad  
Overgangsfodring ved fravænning  
Følg tilvæksten

Artikel: Sæt kalven på vægten en gang om måneden

Kalvens naturlige suttebehov

Faktablad: Effektiv anvendelse af sutter til dækning af kalvenes naturlige
suttebehov


Faktablad: Urindrikning

Sektorbestyrelsen for kvæg under Landbrug & Fødevarer har vedtaget en strategi for sunde kalve og slagtekalve. KalveLiv er udarbejdet som et hjælpeværktøj med henblik på at nå strategiens mål. Målet er at opnå flere sunde og levedygtige kalve samt en øget tilvækst. Samtidig er det sektorens mål, at den gennemsnitlige kalvedødelighed på landsplan skal ned på 5,5 % i 2020.