Planter

8. registrering af rapsjordlopper i raps i uge 42

Tærsklen for bekæmpelse af larver er pt. overskredet på 25 procent af lokaliteterne.

Forekomsten af rapsjordlopper følges igen i år via gule fangbakker på ca. 70 lokaliteter i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppens larver. Forekomsten følges via fangbakker, fordi der ikke er nogen god sammenhæng mellem bladgnav og senere larveangreb.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for bekæmpelse rettet mod larver er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Der lægges især mange æg i varme efterår. Rapsjordlopperne er især aktive i dæmringen og efter solnedgang.

Tærsklen på 25 rapsjordlopper indenfor 3 uger er pt. overskredet på 25 procent af lokaliteterne. Der er ikke så mange indberetninger i denne uge.

Angreb af rapsjordloppens larve kan være meget tabsvoldende, og bekæmpelse anbefales derfor i marker, hvor der ikke er opsat gule fangbakker.

Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres indtil omkring medio til ultimo oktober.

Til bekæmpelse af rapsjordloppens larver kan anvendes 0,2 kg/ha Lamdex/Karate eller 0,1 kg/ha Kaiso Sorbie. 

I figur 1 er udviklingen i år sammenholdt med tidligere år. 2008 er også medtaget, da der dette år var meget kraftige angreb. 

Figur 1

Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008 og 2015-2020. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).

Støttet af

Vil du vide mere?