Kvægkongres 2016, Koen og kalven

$name

 Til Programforside


 
KOEN og KALVEN

2. Klovsignaler og håndtering af halte dyr
Mandag 14.15 – 15.00 Dias
Bilag
 
Dyrlæge og ejer af CowSignals® Training Company, Joep Driessen, Holland
Dyrlæge Peter Raundal, SEGES Kvæg

Dele af indlægget vil være på engelsk.

Vi lægger ud med et indlæg af den populære ekspert i kosignaler Joep Driessen. Ifølge ham er køernes klove typisk det svageste led i forhold til sundhed og velfærd på bedriften. Køer, der bliver halte – også selvom det bare er lidt – spiser mindre, drikker mindre og ligger mindre ned. Derfor producerer de også mindre mælk og kan være svære at få drægtige. Desuden er de mere arbejdskrævende. Med Joep Driessens store viden om at ’læse koen’ åbner han vores øjne og lærer os at blive endnu bedre til at forebygge klovlidelser, så vores sparsomme tid ikke opsluges af klovbehandlinger.
Vi skal også høre, hvordan opstaldning i sygeboks påvirker koens hvileadfærd – og om den overhovedet bliver mindre halt ved at opholde sig her.

9. Digital dermatitis-kontrol
Mandag 15.15 – 16.00

 
Dr. Nigel B. Cook, University of Wisconsin-Madison, School of Veterinary Medicine, Madison, WI
Størstedelen af sessionen foregår på engelsk

Dr. Nigel B. Cook har brugt over et årti på at undersøge, hvordan staldmiljøet påvirker malkekøernes trivsel. I sit seneste arbejde har han fundet frem til gode metoder til kontrol af digital dermatitis på baggrund af en større viden om sygdommens udvikling og forskellige stadier. Få hans bedste råd til at kontrollere og reducere digital dermatitis i besætningen. Blandt andet via avl af resistente dyr, aktiv overvågning af tidlige akutte stadier samt strategiske klovbade og klovbeskæringsprocedurer.

16. Workshop med Nigel B. Cook - forebyggelse af
halthed
Mandag kl. 16.30 – 17.15 Bilag
Bilag
Bilag

 
Nigel B. Cook, University of Wisconsin-Madison, School of Veterinary Medicine
Foregår på engelsk - Max antal deltagere: 40

Her får du en enestående chance for at deltage i en eksklusiv workshop, hvor Nigel B. Cook vil guide dig igennem forebyggelsesstrategier for de tre mest dominerende årsager til halthed: Digital dermatitis, sålesår og læsioner i den hvide linje. Du lærer bl.a. om klovbeskæringsrutiner, overvågning af halte køer, optegnelser og analyser, klovhygiejne, klovbade og gulve. Deltagerne går fra workshoppen med konkrete værktøjer til at varetage halthedsproblemerne i deres besætning.

22. Workshop med Joep Driessen – Kosignaler
Mandag kl. 19.00 – 19.45 Bilag

 
Dyrlæge og ejer af CowSignals® Training Company, Joep Driessen
Foregår på engelsk - Max antal deltagere: 40

Joep Driessen er en af verdens bedste til at ’læse’ køernes kropssprog og dermed til at hente en masse information om, hvordan de har det. Information, som kan bruges i den daglige management til at forbedre køernes velfærd og bedriftens resultater. Men han er også formidabel til at formidle sin viden. Det får du en unik chance for at opleve og lære af på helt tæt hold i denne workshop.

41.  Sænk kalvedødeligheden
Tirsdag kl. 09.30 – 10.15
 
Dyrlæge og ejer af CowSignals® Training Company,
Joep Driessen, Holland
Kvægrådgiver Anna-Sofie Kjærsgaard, Vestjysk landboforening

Dele af indlægget foregår på engelsk

Opdræt af ungdyr koster omkring 20 øre pr. liter mælk at producere i en veldrevet besætning - og næsten det dobbelte i en mindre veldrevet besætning. Derfor er der meget at hente ved at opdrætte kvalitetskvier billigt og med et minimalt forbrug af arbejdskraft. Det kræver nøje overvejelser af management i hvert eneste trin i opdrætsperioden. Joep Driessen guider dig og kommer med input til optimering gennem hele perioden. 
En forudsætning for overhovedet at kunne opdrætte gode kvier er, at de holdes i live efter fødslen og kommer godt fra start. Anna-Sofie Kjærsgaard deler ud af sine gode erfaringer med begge dele og med at motivere kvæglandmænd til at sænke dødeligheden. Erfaringerne har hun bl.a. fra sin funktion som holdleder for team ”Vækstjysk Kalv” og projektet ØkoKalvekampen 

Dias 

47.
Kosignaler  ser du hvad din ko fortæller dig?
 Tirsdag kl. 10.45 -11.30
 
Dyrlæge og ejer af CowSignals® Training Company, Joep Driessen, Holland

Indlægget foregår på engelsk

Hvis man kender koens kropssprog ’kosignaler’ får man en masse viden foræret om dens trivsel, som kan omsættes direkte til bedre management. Derfor har vi inviteret Joep Driessen, som er en af de største kapaciteter på verdensplan i den disciplin. Tag ved lære og sug til dig af Joep Driessens viden, så du selv kan gå hjem og ’læse’ dine køer og dermed øge deres sundhed og velfærd.

Bilag
Bilag 

53. Smittebeskyttelse – sund fornuft
Tirsdag kl. 11.45 – 12.30 Bilag
Bilag
 
Dyrlæge Line Fruergaard-Roed, Heden & Fjorden I/S
Specialkonsulent Lars Pedersen, SEGES Kvæg


I løbet af bare en enkelt generation har kvægbrugernes sygdomshåndtering ændret sig fra enkeltdyrsbehandling til at omfatte langt større fokus på forebyggelse. Det kan man kun kalde sund fornuft. I dette indlæg bliver du bedre rustet til både at beskytte din besætning mod sygdom udefra – og mod at spredes internt. Du kan beskytte din bedrift mod truslen udefra, hvis du støtter dig til viden frem for held, når du køber kreaturer til bedriften. Vi sætter fokus på, hvordan du indhenter den rigtige viden før køb. Den interne smittebeskyttelse i besætningen kan være en vanskelig størrelse, selvom vi kender til mange gode tiltag. Med korte film forsøger vi at gøre den nem at gå til for alle på bedriften.

59.
Koens hemmelige liv
Tirsdag kl. 13.15 – 14.00 Bilag
 
Kvægrådgiver Bruno Due, Syddansk Kvæg
Seniorkonsulent Henrik Martinussen, SEGES Kvæg


Videoovervågning i kvægbesætninger har vist store forskelle i køernes adfærd fra besætning til besætning. Overvågningen har også afsløret en uhensigtsmæssig adfærd, som landmanden eller konsulenten ikke havde forventet. Hvis de svage dyr ikke får lov at æde og ligge, går det ud over både velfærd og produktion. Et af de tiltag, som kan forebygge uhensigtsmæssig adfærd, er fysisk opdeling i hold og gruppevis fodring. Vi tager fat i mulighederne og ser på, hvordan gruppevis fodring, holdinddeling og flytning kan gribes an i praksis.

65.
Forlænget laktation
Tirsdag kl. 14.30-15.15  
Lektor Jakob Sehested, Aarhus Universitet
Seniorforsker Troels Kristensen, Aarhus Universitet

Forlænget laktation kan praktiseres uden at ydelsen reduceres – det viser resultater fra et igangværende forsøg på Danmarks Kvægforskningscenter og fire bedrifter. Forlænget laktation bør derfor overvejes som en mulig strategi til at øge bedriftens produktivitet og økonomiske afkast. I indlægget kan du bl.a. høre om hvilke særlige forhold på bedriften, der er afgørende for at opnå et positivt økonomisk resultat med forlænget laktation, hvilke køer der klarer sig bedst samt mælkens sammensætning og kvalitet.