Kvæg, Planter

Sodabehandling kan gøre rapsfrø velegnede som fedtkilde i malkekøernes foderration

Rapsfrø er en oplagt fedtkilde til reduktion af malkekøernes metanudledning. Det er dog nødvendigt først at bryde frøets hårde skal. Det kan du gøre med formaling. Men sodabehandling er lige så godt, viser ny pilot-test.

Nyhed

14. september 2021

 Opdateret 15. september 2021

Mere fedt i foderrationen er en måde at reducere køernes metanudledning og mælkens klimaaftryk på. Og rapsfrø er et oplagt valg som fedtkilde, fordi raps kan dyrkes herhjemme. Men det lille frø har en hård skal, som skal brydes inden opfodring. Formaling eller valsning af frøene er en mulighed, men kræver naturligvis en valse eller formalingsmølle. En anden metode viser sig også at være velegnet, nemlig sodabehandling, som mange producenter allerede har erfaring med i forhold til korn.  

Fordøjer soda-behandlede rapsfrø mindst lige så godt som formalede 

Tidligere forsøg har indikeret, at 5 pct. lud er passende, og med det som udgangspunkt har Vestjyllands Andel fremstillet et parti rapsfrø med følgende blanderecept: 

  • 1.000 kg rapsfrø
  • 50 kg soda 
  • 250 l vand.  

Dette parti er blevet testet i to besætninger. De sodabehandlede rapsfrø erstattede mættet fedt samt lidt energi- og protein-råvarer i rationen. Gødningsprøver blev analyseret for råfedtindhold og indikerer, at køerne fordøjer fedt fra sodabehandlede rapsfrø lige så godt som fra formalede rapsfrø. 

De foreløbige data på mælkeproduktion viser et lille fald i mælkens fedtindhold og ca. samme EKM-ydelse – noget som også er set i besætninger, der har anvendt formalede rapsfrø, som erstatning for mættede palmefedt produkter.

Læs også artiklen Fedt i foderrationen og dets betydningen for metan fra malkekøer (landbrugsinfo.dk)

Billede 1

Sodabehandling af rapsfrø gør frøet fordøjeligt for køerne og dermed anvendelig som fedtkilde. Foto: SEGES

Vil du vide mere?

Støttet af