Natur og vandmiljø

Barrierer for landmandens indsats for biodiversitet

Se 5 konkrete eksempler på, hvor lovgivning, tilskudsordninger og mangel på viden spænder ben for landmændene og deres indsatser for at forbedre biodiversiteten. Og få konkrete løsningsforslag.

5 barrierer og løsningsforslag til at forbedre biodiversiteten

Som landets største arealforvalter spiller landbruget en stor rolle for Danmarks biodiversitet. Hovedparten af Danmarks små og store værdifulde naturarealer befinder sig på private hænder, hvoraf hovedparten er ejet af landmænd. Flere landmænd har desuden en vigtig rolle som forvaltere og dyreholdere på de offentlige naturarealer. 

Mange landmænd oplever dog en mur af barrierer, der står i vejen for at finde de bedste løsninger for biodiversiteten. Det drejer sig bl.a. om en lang række af de regler og tilskudsordninger, som faktisk skulle gavne biodiversiteten, men som ofte ikke virker efter hensigten.

Overordnet set er der behov for langt større prioritering af området, så de nødvendige ændringer i uhensigtsmæssige regler og tilskudsordninger kan ske. Så der på den måde bliver skabt et langt større grundlag for at sikre gode incitamenter til, at lodsejere kan og vil øge deres indsats til gavn for biodiversiteten. F.eks. er de tilskudsordninger, der skal gavne biodiversiteten bundet op på et stort administrativt apparat med formålsstridige krav. 

Ofte er det krav, som burde kunne ændres inden for de eksisterende rammer. Som det er nu, er resultatet, at både landmænd og landbrugsrådgivere ofte løber panden mod en mur. Og mange opgiver helt indsatsen på halvvejen.

Der mangler en samlet plan for disponering og beskyttelse af den mest værdifulde danske natur. En plan, som giver naturen førsteprioritet, og som sikrer landmændene incitamenter til at fremme biodiversiteten.

SEGES Natur har identificeret 5 væsentlige barrierer, der spænder ben for, at landmænd i højere grad kan bidrage til at fremme biodiversiteten.

Vil du vide mere?

Støttet af