Planter, Økologi, Kvæg, Svin

Kan kontrol af efterafgrøder via satellit forenkle reglerne?

Kom med til markdag i Holstebro den 20. oktober, og hør mere om kontrol af efterafgrøder via satellit. Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding.

Dato
20. oktober 2020

Pris
Gratis

Tidspunkt
10:00 - 13:00

Tilmeldingsfrist
18. oktober 2020

Sted
Michael Kristensen
Nyhesel 1
7500 Holstebro

Tilmelding

Otte landmænd har meldt sig til at hjælpe Landbrugsstyrelsen med at forenkle efterafgrødereglerne. De har i 2020 skulle opfylde et krav til en minimum biomasseproduktion og dermed en minimum kvælstofoptagelse om efteråret målt med satellit, i stedet for opfyldelse af det pligtige efterafgrødekrav. Det skal give landmanden frihed til selv at vælge, hvordan det opfyldes. 

Det kan ske med vintersæd, efterafgrøder eller spildkorn mfl. Kom og hør, hvordan det er gået dem. Se
hvordan efterårsbevoksningen har udviklet sig, og hvordan man måler kvælstofoptagelse og risiko for kvælstofudvaskning på pilotbedrifterne.

Hent eller print program for dagen

Vil du vide mere?