Bedømmelser af vækststadier

Bedømmelser af vækststadier

HJ 05-003
29. maj 2012

Tilbage til oversigten

 

Når man skal indberette bedømmelser i Landsforsøgene, skal afgrødens vækststadie på det gældende tidspunkt oplyses.

En korrekt beskrivelse af vækststadierne har bl.a. stor betydning omkring blomstring i forbindelse med vurdering af sygdoms- og skadedyrsangreb. Det er derfor meget vigtigt, at man har sat sig ind i vækstskalaerne og deres anvendelse.

Kornarternes aks starter generelt blomstring i midten af akset. Når man i midten af akset kan finde støvknapper, som støver, når de nulres mellem to fingre, så er blomstringen startet, dvs. planten er i vækststadie 61. Tilsvarende er blomstring afsluttet, når støvknapperne "hænger ud" midt på akset i hvede.

BEMÆRK:

Byg starter ofte blomstring, før akset er fuldt gennemskredet, og at det kræver en åbning af småaksene (f.eks. med en kniv) at konstatere, om blomstringen er begyndt.

Rug blomstrer åbent, da den er en fremmedbestøver, mens de øvrige arter har mere eller mindre lukkede blomster.

Nedenstående vises link til Grøn Viden, hvor man kan finde yderligere hjælp til angivelse af vækststadier:

Fælles decimalskala for vækstudviklingen af planter (BBCH skala)
Grøn Viden Markbrug, nr. 146, 1995

Decimalskala for vækstudviklingen af korn (BBCH skala)1)
Grøn Viden Markbrug, nr. 149, 1995

Supplement til BBCH skala for korn (vintersæd) i de tidlige stadier.
Grøn Viden Markbrug, nr. 263, 2002

Decimalskala for vækstudviklingen af raps (BBCH skala)1)
Grøn Viden Markbrug, nr. 148, 1995

Decimalskala for vækstudviklingen af majs (BBCH)
Grøn Viden Markbrug, nr. 264, 2002

Decimalskala for vækstudviklingen af ært (BBCH)
Grøn Viden Markbrug, nr. 265, 2002

Decimalskala for vækstudviklingen af bederoer (BBCH skala)1)
Grøn Viden Markbrug, nr. 147, 1995

Decimalskala for hestebønne og lupin (BBCH) 
BBCH hestebønne og lupin