Kvægkongres 2017 - I malkestalden

$name

Tilbage til programforside

   

 

2. Fasthold mælkekvaliteten i silotanken

Mandag 14.15-15.00

 

Helge Kromann, specialkonsulent, SEGES
Annette Baltzer Larsen, chefkonsulent, FORCE Technology


I siloens tankvagt findes en hændelseslog, hvor både vaskedata, kølekurver og alarmer kan aflæses på tankens display og overføres til en computer. Det er nyttige data, som alt for få producenter benytter sig af. Hør, hvordan du kan bruge tankvagtens data til at finde fejl på mælkekøletanken, hvis du fx oplever en pludselig stigning i mælkens kimtal. Er der tale om kølesvigt, manglende omrøring eller ligger årsagen et andet sted? Du bliver også klogere på, hvordan du bruger informationerne fra køletankens vaskeautomat til at sikre et lavt kimtal i den leverede mælk. Endelig skal du høre om en ny spuledyse til store silotanke, hvor der både kan spares vand og kemi samtidig med, at tanken rengøres endnu mere effektivt end med den traditionelle sprayball.

Dias
Dias

Bilag 
 

 
14. Bedre afregning for bedre mælkekvalitet

Mandag 16.30-17.15

 

Alette Algreen-Ussing, direktør, Them Andelsmejeri
Bjarne Poulsen, mælkeproducent, Them

 
Størstedelen af leverandørerne til Them Andelsmejeri har forbedret kvaliteten af deres mælk markant, efter at mejeriet har gjort en række tiltag. Blandt andet indførte Them Andelsmejeri i 2014 en afregningsmodel, der belønner selv den mindste forbedring i celletallet. Desuden har mejeriet afholdt staldskoler og sørget for, at alle malkeanlæg er blevet afprøvet. Hør direktør Alette Algreen-Ussing fortælle om tiltagene og tankerne bag – og hør, hvordan mælkeproducent Bjarne Poulsen, som følge af mejeriets nye tiltag, har lavet om på sine rutiner og opnået en bedre mælkekvalitet.
Dias

 
43. Få styr på malkekemien – hvad, hvornår og hvordan? 

Tirsdag 9.15-10.00

 

Tom Hemling, President & CSO, TCH Animal Health LLC
Bent Truelsen, kvalitetsrådgiver, SEGES
  

Indlæg foregår på engelsk

Det er en jungle at finde rundt i den kemi, som anvendes i forbindelse med malkning i form af forskum/spray, efterdyp/spray og kemi til rengøring af malkeanlægget. Utallige tilbud vælter ind hos de fleste landmænd hver dag – men hvad er bedst at bruge til hvad og hvornår? Samtidig er det afgørende for mælkekvaliteten, at man vælger rigtigt. Her har du muligheden for at få helt styr på den optimale anvendelse, når Tom Hemling sammenligner forskellige aktivstoffer i spray og dyp og fortæller, hvornår det er relevant at bruge dem. Det samme gør han for rengøringskemi i forhold til rengøringsprincipper og vandtyper. Han suppleres af kvalitetsrådgiver Bent Truelsen, som kommer med praktiske råd og eksempler fra et forsøg om effekten af brug af aftørringsmidler.  

Dias
Dias

Bilag

Video

 
51. Problemknuseren indenfor mælk og mælkekvalitet

Tirsdag 10.30-11.15

 

Ian Ohnstad, direktør, The Dairy Group

Indlæg foregår på engelsk

Ian Ohnstad er verdenskendt for sin viden om malkning og malketeknik. I dette indlæg fortæller han om rådgivningsfirmaet The Dairy Groups erfaring med rådgivning i større besætninger. Grib chancen og få masser af konkret viden og gode råd om arbejdet med mælkekvalitet og malkning – bl.a. når Ian Ohnstad levende fortæller om, hvordan gruppen arbejder med besætningsdata.  

 

Dias

Bilag

Video

 
59. Det lykkedes – mere effektiv malkning

Tirsdag 11.30-12.15

 

Preben Vingborg, mælkeproducent, Hovborg
Michael Farre, dyrlæge, SEGES


På sidste års kvægkongres fortalte vi om, hvordan man kan effektivisere malkningen. I år får vi besøg af en mælkeproducent, som har taget rådene til sig. Hør, hvordan han gjorde, og hvordan det på den konto er lykkedes ham både at spare omkostninger og øge arbejdsglæden.  

Dias

Video

 
66. Få optimal effekt af pattedyp (engelsk)

Tirsdag 13.00-13.45

 

Tom Hemling, President & CSO, TCH Animal Health LLC

Indlæg foregår på engelsk
 
Desinfektion af patterne med pattedyp eller pattespray har været en hjørnesten i kontrollen med yverbetændelse og yversundhed i mere end 30 år, og der er massiv dokumentation for, at det er en effektivt måde at forebygge yverbetændelse på. Samtidig er desinfektion af patterne også en mulighed for at pleje dem. I dette indlæg kan du høre om de forskellige bakteriedræbende stoffer, som findes i midler til pattedesinfektion. Vi gennemgår også de eksisterende produkter på markedet og ser på fordele og ulemper i forhold til både desinfektion og pleje.  

Bilag

Video

73. Reducer smittespredningen ved robotmalkning

Tirsdag 14.15-15.00

 

Ilka Christine Klaas, lektor, Københavns Universitet

 
Smitsomme bakterier som B-streptokokker og stafylokokker kan nemt spredes under malkningen. Og i besætninger med malkerobotter, som består af avanceret teknik, kræver det en ekstra indsats at holde smittespredningen nede og opspore smittekilderne. I dette indlæg bliver du klogere på hvordan og på at undgå faldgruberne.  

Dias

Bilag

 
81. Diagnostik og ansvarlig brug af antibiotika

Tirsdag 15.15-16.00

 

Michael Farre, dyrlæge, SEGES

 
Mange besætninger kan reducere forbruget af antibiotika kraftigt ved at gøre mere ud af diagnostikken forud for eventuel behandling af yverbetændelse.
I indlægget gennemgås forskellige muligheder for diagnostik – inklusiv både fordele og ulemper. Samtidig får du råd og anbefalinger om behandling, i de tilfælde hvor det giver mening økonomisk. Hør også, hvordan DMS kan give en idé om, hvordan status for yversundhed er i besætningen, og hvor man eventuelt skal sætte ind for at forbedre resultaterne.  
Dias

Video