Jura, Økonomi og ledelse

Kontanthjælpssystemet: Ny aftale om arbejdspligt og skærpelse af optjeningsregler

Arbejdspligt indføres for alle borgere i kontanthjælpssystemet, som ikke opfylder opholds- og beskæftigelseskrav. Samtidig skærpes optjeningsreglerne, så alle – uanset hvornår de er kommet til Danmark – skal opfylde kravene for at få en højere ydelse.

Skærpelse af optjeningsregler

En flertal har indgået en aftale om at skærpe optjeningsreglerne for kontanthjælp. Fremover skal alle borgere – uanset hvornår de er kommet til Danmark – opfylde et opholds- og beskæftigelseskrav for få en højere ydelse. Det betyder, at mere end 10.000 personer - primært ikke-vestlige indvandrere, der har været i Danmark i en lang årrække, men alene haft begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet - overgår til den ny mindstesats (SHO-ydelse) i kontanthjælpssystemet.

Som det er i dag, skal man have haft 2,5 års fuldtidsbeskæftigelse i de seneste 10 år for at opfylde beskæftigelseskravet, hvis man er indrejst til Danmark efter 2008. Med den nye aftale vil beskæftigelseskravet også gælde for personer, der er indrejst før 2008.

Ændringen gennemføres med virkning fra 1. juli 2025.

Arbejdspligt

Derudover har et flertal indgået en aftale om arbejdspligt, som betyder at alle borgere, som ikke opfylder et krav om ophold i riget i mindst 9 ud af de seneste 10 år (opholdskravet) og et krav om fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2,5 år ud af de seneste 10 år (beskæftigelseskravet), skal deltage i arbejdspligten for at modtage sin fulde ydelse.

Indsatsen i arbejdspligten kan bestå af forskellige beskæftigelsesrettede indsatser ud fra den enkelte borgers forudsætninger, f.eks. nytteindsats, virksomhedspraktik og job med løntilskud. Hvis borgeren har ordinære løntimer, så vil det nedsætte det antal timer, som borgeren skal være i arbejdspligt. Derudover kan danskundervisning, forberedelsestid, jobsøgning og transport mellem aktiviteterne også nedsætte antallet af timer, som borgeren skal have beskæftigelsesindsats i arbejdspligten.

Hvis borgere i arbejdspligten har fravær uden en rimelig grund, vil vedkommende blive trukket i ydelse.
Arbejdspligten alene gælder for borgere, som ikke lever op til opholdskravet og beskæftigelseskravet, som vil få den nye mindstesats i det fremtidige kontanthjælpssystem.

Aftalen vil være gældende fra 1. januar 2025.

Læs også Aftale om nyt kontanthjælpssystem – forenkling af ydelsessystemet og flere i arbejde

Kilde: Ny aftale om skærpet beskæftigelseskrav og Ny aftale indfører arbejdspligt – pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet af 13. oktober 2023.

Vil du vide mere?