Film om bedre mælkekvalitet

På denne side kan du se 34 små best practice film om bedre mælkekvalitet. Filmene er produceret af SEGES i samarbejde med ARLA.

Film om mælkekvaliet
 
Bedre mælkekvalitet - korrekt afgoldning af køer
Afgoldning af køer er en vigtigt del af mælkeproduktionen. Her starter koen på den næste laktation. Filmen viser, hvordan man opnår den bedste afgoldning.
   

Bedre mælkekvalitet - fordele ved brug af fordyp

Fordyp letter aftørringen før malkning. Se hvordan du bruger det bedst.
 

Gode adgangsforhold for chauffør og mælketankbilen
Filmen viser, hvordan du sikrer gode adgangsforhold både ude og inde i forbindelse med afhentning af mælken.


Bedre mælkekvalitet – Korrekt brug af patteforsegling

Patteforsegling kan være en god hjælp til at sikre, at goldkøerne starter godt op uden infektioner efter kælvning. Filmen viser, best practice for brug af patteforsegling.
 
Bedre mælkekvalitet – korrekte rutiner før og efter antibiotikabehandling i konventionelle stalde
Det er vigtigt at have klare rutiner før og efter behandling med antibiotika for at undgå uheld. Filmen viser hvilke.

Bedre mælkekvalitet - korrekte rutiner før og efter antibiotikabehandling i robot-stalde
Det er vigtigt at have klare rutiner før og efter behandling med antibiotika for at undgå uheld. Filmen viser hvilke.
 


Bedre mælkekvalitet – Rene klude med brug af vaskestrips
For at undgå smittespredning under malkning, er det vigtigt at malkekludene er ordentligt rene. Filmen viser, hvordan man bruger vaskestrips til at tjekke, om vaskemaskinen når den ønskede vasketemperatur.


Bedre mælkekvalitet - sikkerhed ved brug af vaskekemi

Vaskekemien spiller en central rolle i et rent malkeanlæg og dermed også i at holde kimtallet lavt. Men det er vigtigt, at overholde en række sikkerhedsforanstaltninger, ved tjek af dosering, forbrug og påfyldning.
 
Bedre mælkekvalitet - skyl af malkesæt mellem køer under malkning
Se hvordan du sikrer, at bakterier fra en celletalsko ikke bliver overført til andre køer under malkningen.
Speed malkningen op – design og indretning af malkestald
Filmen viser, hvordan du bedst indretter malkestalden for at opnå den mest effektive malkning.
 
Speed malkningen op – Køerne
Filmen viser, hvordan du kan sørge for, at køerne er i en stand, så de medvirker til at opnå den mest effektive malkning.

Speed malkningen op – malkning og rutiner
Filmen viser, hvilke rutiner og indstillinger i malkestalden, som skal være på plads, for at opnå den mest effektive malkning.
   
Bedre mælkekvalitet – Sådan bruges CMT-testen
Se hvordan du bedst bruger CMT-testen i vurderingen af, om mælken fra en ko skal med i tanken eller malkes fra.

Bedre mælkekvalitet – sådan bruges tankvagten
På alle mælketanke fra 2008 eller senere, skal der være monteret en tankvagt. Filmen viser, hvordan du får mest gavn af den.
 
Bedre mælkekvalitet - undgå koens blinde vinkler når du driver med den
For at holde køerne så rene som muligt og få dem drevet til malkning uden stress, er det vigtigt at kende koens blinde vinkler. Filmen viser hvordan.
 
Bedre mælkekvalitet –Indretning og vedligehold af sengebåsen

Sådan sikrer du rene køer – til gavn for mælkekvaliteten.
 


Send kalven til obduktion - få en diagnose inden behandling

Obduktion kan være et godt supplement til at nå frem til en præcis diagnose. Filmen viser, hvordan det fungerer i praksis, når man ønsker en kalv obduceret på laboratorium.


Bedre mælkekvalitet - Undgå smagsafvigelser i mælken
Filmen viser best practice så du kan undgå smagsafvigelser i mælken. Den er en del af serien ’Bedre mælkekvalitet’.

 

 


Bedre mælkekvalitet - Vedligeholdelse og tjek af konventionelt malkesystem
Filmen viser best practice ved vedligeholdelse og tjek af konventionelt malkesystem. Den er en del af serien ’Bedre mælkekvalitet’. 


Bedre mælkekvalitet - korrekt brug af medicin i stalden
Filmen viser best practice ved brug af medicin i stalden. Den er en del af serien ’Bedre mælkekvalitet’.


Bedre mælkekvalitet - få køerne hurtigt ind og ud af stalden
Filmen viser best practice når du skal have køerne hurtigt ind og ud af stalden. Den er en del af serien ’Bedre mælkekvalitet’.  
     

Bedre mælkekvalitet: Isolering af malkerør  
Filmen viser best practice for at få dine varmerør isoleret. Den er en del af serien ’Bedre mælkekvalitet’.
 


Bedre mælkekvalitet: Yder din varmtvandsbeholder det den skal?  
Filmen viser best practice for at få din varmtvandsbeholder til at yde det den skal. Den er en del af serien ’Bedre mælkekvalitet’.

     

Bedre mælkekvalitet - Hold mælken kold i sommervarmen
Filmen viser best practice for at holde mælken kold i sommervarmen. Den er en del af serien ’Bedre mælkekvalitet’.  
 
Bedre mælkekvalitet - Hold kimtallet nede i besætninger med malkestald
Filmen viser best practice for at holde kimtallet nede i malkestaldsbesætninger. Den er en del af serien ’Bedre mælkekvalitet’.
     

Bedre mælkekvalitet - Hold kimtallet nede i robotbesætninger - DeLaval
Filmen viser best practice for at holde kimtallet nede i robotbesætninger - DeLaval. Den er en del af serien ’Bedre mælkekvalitet’.  
 
Bedre mælkekvalitet - Hold kimtallet nede i robotbesætninger - LELY
Filmen viser best practice for at holde kimtallet nede i robotbesætninger - LELY. Den er en del af serien ’Bedre mælkekvalitet’.  
     

Bedre mælkekvalitet - Hold celletallet nede i robotbesætninger - DeLaval
Filmen viser best practice for at holde celletallet nede i robotbesætninger - DeLaval. Den er en del af serien ’Bedre mælkekvalitet’.   
 
Bedre mælkekvalitet - Hold celletallet nede i robotbesætninger - LELY
Filmen viser best practice for at holde celletallet nede i robotbesætninger - LELY. Den er en del af serien ’Bedre mælkekvalitet’. 
     

Bedre mælkekvalitet - Tjek af gummidele i malkeanlægget 
Filmen viser best practice for tjek af gummidele i malkeanlægget. Den er en del af serien ’Bedre mælkekvalitet’.  
 
Bedre mælkekvalitet - Vedligehold af spandemaskine
Filmen viser best practice for vedligeholdelse af spandemaskine. Den er en del af serien ’Bedre mælkekvalitet’.  
     

Bedre mælkekvalitet - Korrekt omkoblingsniveau
Filmen viser best practice for korrekt omkoblingsniveau. Den er en del af serien ’Bedre mælkekvalitet’. 
 
Bedre mælkekvalitet - Placer malkesættet rigtigt under koen
Filmen viser best practice for korrekt påsætning af malkesættet. Den er en del af serien ’Bedre mælkekvalitet’.
     
 
Bedre mælkekvalitet - Korrekt påføring af pattedyp
Filmen viser best practice for korrekt påføring af pattedyp. Den er en del af serien ’Bedre mælkekvalitet’. 
 
Bedre mælkekvalitet - Korrekt påføring af pattespray
Filmen viser best practice for korrekt påføring af pattespray. Den er en del af serien ’Bedre mælkekvalitet’. 
     

Bedre mælkekvalitet - God kludeteknik
Filmen viser best practice for god kludeteknik før malkning. Den er en del af serien ’Bedre mælkekvalitet’. 
 
Bedre mælkekvalitet - Hårene væk fra yveret 
Filmen viser best practice for at få hårene væk fra yveret før malkning. Den er en del af serien ’Bedre mælkekvalitet’.