Sædskifteproblemer fortalt med billeder

Fotoserien viser 16 problemer, som især opstår ved uheldige sædskifter.
Se, hvor galt det kan gå!

 
Resultatet af et sundt sædskifte er sunde og veletablerede afgrøder uden ukrudtsproblemer. Sådan går det heldigvis for det meste. Billedserien viser en række eksempler på betydningen af sædskifte.

Indhold:

 1. Græsukrudt
 2. Goldfodsyge
 3. Enårig rapgræs
 4. Væselhale
 5. Gul okseøje
 6. Gold hejre
 7. Agerrævehale
 8. Gråbynke
 9. Grøn skærmaks og hanespore
 10. Kålbrok
 11. Storknoldet knoldbægersvamp
 12. Majsbladplet og –øjeplet
 13. Rodfiltsvamp i kartofler
 14. Fusariose
 15. Havreål
 16. Rodbrand

1. Græsukrudt

Til top
Der er stor forskel på, hvor meget plads vintersædsarterne giver græsukrudtet. Disse billeder er fra forsøgsparceller med de fire vintersædsarter i foråret, som har fået samme behandling mod ukrudt. Græskrudt bliver tydeligvis hurtigere opformeret i vinterhvede.

 

  Billede 1-4 Vinterhvede har mindst konkurrenceevne….
vinterbyg har mere…
triticale har også mere…
og vinterrug har størst konkurrenceevne.

 

2. Goldfodsyge

Til top
Goldfodsyge angriber især anden og flerårshvede på let sandjord

Billede 5-8. Goldfodsyge giver dårlig planteudvikling…
…og giver både direkte tab og en tynd afgrøde…
…der ikke er i stand til at konkurrere mod ukrudtet….
…og dermed får selv få ukrudtsplanter en stor betydning og kaster mange ukrudtsfrø.
 

3. Enårig rapgræs

Til top
Enårig rapgræs opformeres især ved reduceret jordbearbejdning, hvis sædskiftet har en meget stor andel vintersæd.

Billede 9. Enårig rapgræs i ærter, sået i en mark, hvor der praktiseres reduceret jordbearbejdning. Stomp-løsninger har pæn effekt mod enårig rapgræs, men ingen midler har tilstrækkelig effekt ved så massiv en forekomst.
 

4. Væselhale

Til top
Væselhale breder sig til flere og flere arealer i sædskifter med meget vintersæd.

Billede 10. Væselhale starter typisk i tynde pletter i rødsvingel eller bliver slæbt ind på nye arealer med høstmaskinerne, fordi frøene let hænger fast i solde mv.  
  Billede 11. Væselhale hænger nede i afgrøden, så den er let at overse i hvede.
 Billede 12. Efter få år kan problemet være massivt.
 

5. Gul okseøje

Til top
Ensidig vårsæd fremmer gul okseøje.

Billede 13. Gul okseøje er vanskelig at bekæmpe kemisk, så med ensidig vårbyg kan den blive let blive opformeret.

 
6. Gold hejre

Til top
Gold hejre breder sig ved meget vintersæd og samtidig pløjefri dyrkning.

Billede 14-15. Det tager kun ganske få år med pløjefri dyrkning at få opformeret gold hejre i vintersæd….
…og sprede den til hele marken, hvis du ikke er opmærksom på at forebygge gennem sædskifte og på bekæmpelse efter behov.

 

7. Agerrævehale

Til top
Herbicidresistent agerrævehale breder sig, hvor der har været meget vintersæd.

Billede 16. Mange års bekæmpelse med den samme type midler har ført til herbicidresistens, og en høj andel af vinterafgrøder har opformeret agerrævehale så meget, at vinterhvede bliver kvalt.
Billede 17. Ved så stor en bestand sker der også en stor fremspiring i vårafgrøder – her spinat i maj.
  Billede 18. Selv om der er bekæmpet med hel dosis Lexus efterår og hel dosis Primera Super forår, står der i denne vinterbyg mange resistente agerrævehale tilbage.

 
8. Gråbynke

Til top
Gråbynke kan give problemer i majs.

Billede 19. Gråbynke kan være vanskelig at bekæmpe i majs
Billede 20. Korn som vekselafgrøde giver mulighed for bekæmpelse i stub forud for vintersæd eller i stub fra 1. oktober, hvor der etableres vårafgrøder.

 
9. Grøn skærmaks og hanespore

Til top
Grøn skærmaks og hanespore kan give problemer i majs.

Billede 21. Hanespore klarer sig godt i majs, da den er varmeelskende og spirer sent frem, ofte efter sidste sprøjtning.
Billede 22. Det samme gælder grøn skærmaks. I korn og andre afgrøder klarer de to arter sig ikke.

 
10. Kålbrok

Til top
Kålbrok bliver opformeret, hvis korsblomstrede afgrøder kommer for tæt.

Billede 23-24. Kålbrok ødelægger rødderne…
.. og giver raps og kål tørkestress lidt hen i vækstsæsonen.

 
11. Storknoldet knoldbægersvamp

Til top
Storknoldet knoldbægersvamp angriber raps.

Billede 25. Hyppig rapsdyrkning øger risikoen for angreb af knoldbægersvamp.

 
12. Majsbladplet og –øjeplet

Til top
Majsbladplet og majsøjeplet er endnu ikke så udbredt.

Billede 26-27. Majsbladpletsvampen overlever på plantemateriale, og har derfor de bedste betingelser ved majs efter majs og reduceret jordbearbejdning.  
Og det samme gælder for majsøjeplet.  
 

13. Rodfiltsvamp i kartofler

Til top

Billede 28-29. For tæt følge af kartofler giver stor risiko for rodfiltsvamp…  
…som betyder dårlig fremspiring og ringe knolddannelse. 
 

14. Fusariose

Til top
I hvede med forfrugt majs og samtidig reduceret jordbearbejdning er der øget risiko for angreb af Fusarium.

Billede 30. Risiko for aksfusariose er stor i hvede med forfrugt majs. 
Billede 31. Fusariumangreb i majskolbe. 
 

15. Havreål

Til top
Angreb af havreål (havrecystenematoder) ses typisk som pletter i marken.

Billede 32. Havre er den bedste vært for havreål, men også andre kornarter angribes. Resistente sorter af havre og vårbyg sanerer for havreål. Til højre angrebne planter med dårlig udvikling.  
 

16. Rodbrand

Til top
Flere svampe kan være årsag til rodbrand i bælgplanter, som svækker planterne under fremspiring.

Billede 33. Rodbrandsvampen ærterodråd (Aphanomyces) er den vigtigste sædskiftesygdom i ærter. Angreb er meget tabsvoldende.

 

Til top