Økologisk hamp i fremmarch

Der er kommet fornyet fokus på dyrkning af økologisk hamp som landbrugsafgrøde.

Video om etablering af økologisk hamp

Klik på fotoet for at se videoen

Klik på fotoet for at se videoen

Det dyrkede areal med økologisk hamp har i mange år været meget beskedent, men her i 2016 er der flere avlere, der dyrker flere hundrede hektar både i Jylland og på Sjælland. Tidligere har fokus været på udnyt-telse af fibrene i stænglerne til f.eks. isoleringsmateriale og tekstil, men nu er der i lige så høj grad fokus på udnytte blade og frø til fødevarer eller medicinsk anvendelse.


Nogle Hampesorter bliver 2,5 – 3 m høje og kan vokse hurtigt og over alt ukrudt. Foto: Lars Egelund Olsen, SEGES Økologi

Potentielle avlere og andre med interesse for økologisk hamp kan få tips og råd om dyrkning, høst og anvendelsen af hamp i disse artikler.

Anvendelsesmuligheder

Hamp har rigtig mange anvendelsesmuligheder og et stort potentiale, da stort set alle dele af hampeplanten kan udnyttes. Hampefrøene kan udnyttes til olie og pressekagen er velegnet til foder til slagtesvin. Derudover kan bladene presses til grønpiller, som kan anvendes til f.eks. kvægfoder. Sidst men ikke mindst kan fibrene i stænglerne anvendes til tekstil, isoleringsmateriale, lydisolering og meget mere. Læs mere om anvendelsmulighederne i disse artikler:

Brug hampen
Hamp med de rigtige beslutninger

Sortsvalg og dyrkning

Hamp er en god sædskifteafgrøde. Jorden efterlades med et højt indhold af tilgængelige næringsstoffer, bl.a., fordi hampeplanten taber en masse blade under væksten, som omsættes i jorden. Derudover har hamp en god effekt på jordstrukturen på grund af den dybe pælerod og de mange fine rødder. Det rigtige sortsvalg, plantetæthed og gødskning er essentielt for udbyttet og kvaliteten af høsten. Læs mere om sortsvalg og gødskning i disse artikler:

Hamp med de rigtige beslutninger

Høst

Det er en udfordring at høste både blade, stængler og frø fra hampeplanterne. I disse artikler kan du læse om erfaringer og forskellige høstmetoder:

Danmarkspremiere på hollandsk hampehøster: indeholder små videoklip
Hamp til frø, udbytte og høst: beskrivelse af forskellige høstmetoder
Erfaringer med høst af hamp: beskrivelse af erfaringer med høst af hampefrø