Ny hjemmeside om kvælstofudvaskning

SEGES går i luften med en ny hjemmeside, hvor du kan følge SEGES' udvaskningsforsøg og andre aktiviteter om kvælstofudvaskning.

Den nye side ligger på LandbrugInfo, men har også den korte url: kvælstofudvaskning.dk

På siden kan du blandt andet finde:

  • Omtale af syv forsøg, hvor vi måler kvælstofudvaskning med sugeceller.
  • Et interaktivt kort med forsøgsresultater
  • Grundlæggende viden om sugeceller og marginaludvaskning
  • Artikler om aktuelle emner
  • Videoer