Planter

Registreringsnet uge 30: skadegørere i hestebønner, majs, roer og kartofler

Der er ingen eller kun svage svampeangreb i majs. Der er begyndende bederust i sukkeroer, men endnu intet bekæmpelsesbehov. Der er behov for bekæmpelse af cikadenymfer i stivelseskartofler.

7. registrering af svampesygdomme og bladlus i hestebønner

7. registrering er foretaget. Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr er ikke længere aktuel, men registreringerne fortsætter til indeværende uge for at se udviklingen sidst i sæsonen. Der registreres i 20 marker, men der er denne uge kun registreret i 15 marker. 

Vikkeskimmel og chokoladeplet er stadig mest udbredt. 

Vikkeskimmel er meget udbredt i flere marker og er fundet i 14 af 15 marker (1-100 procent angrebne planter) og med op til 25-50 procent dækning i flere marker. Ingen af de godkendte midler har særlig god effekt mod vikkeskimmel. Symptomerne på angreb kan være meget variable.

Chokoladeplet er fundet i 13 af 15 marker (10-100 procent angrebne planter) og med op til 5-10 procent dækning. Chokoladeplet trives bedst i fugtigt og varmt vejr. Der er i år udløst bekæmpelse i en del marker.

Hestebønnerust er fundet i 4 af 15 marker (75-100 procent angrebne planter) og med op til 5 procent dækning. Svampen trives især ved høje temperaturer.

Der er ikke registreret hestebønnebladplet. Angreb kan kendes på de små sorte pyknider i det brune væv. 

Angrebene af bladlus er fortsat svage. Der er i de ubehandlede marker kun registreret angreb af bedebladlus på 4 af 15 lokaliteter (0,1 til 2 procent angrebne planter) og ærtebladlus på 4 af 15 lokaliteter (1-30 procent angrebne planter). 

Dette var sidste registrering i år. Vi takker for indberetningerne.

Hestebønnerust i registreringsnettet ved Ringsted fotograferet 25. juli 2022 af Irene Skovby Rasmussen, VKST

Foto 1. Hestebønnerust i registreringsnettet ved Ringsted fotograferet 25. juli 2022 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.

3. registrering af bladsvampe i majs

3. registrering af bladsvampe i majs er foretaget. Der registreres i 12 pløjede og 8 upløjede marker, og alle marker har forfrugt majs. Risikoen for angreb af majsøjeplet og majsbladplet er størst i upløjede marker med forfrugt majs, fordi svampene overlever på planterester af majs.

Der bedømmes nu procent angrebne planter, procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben og procent dækning på bladet, der støtter kolben. Endvidere bedømmes procent dækning på 2 blade over kolben hhv. på 2 blade under kolben. 

Der er denne uge bedømt i 19 marker. Der er kun fundet angreb af majsøjeplet i 3 marker og kun meget svage angreb. Der er fundet angreb på bladet, der støtter kolben, i 2 marker (1 hhv. 30 procent angrebne planter), men dækningsprocenterne på bladet er i begge tilfælde kun 0,01 procent. Begge marker er upløjede med forfrugt majs.

Der er ikke fundet angreb af majsbladplet og rust.

Bekæmpelsestærsklen er fastsat ud fra procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben. I pløjede marker anbefales bekæmpelse, hvis over 60 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. Der skal samtidig have været mindst 1 risikoperiode (mindst 36 sammenhængende timer med bladfugt) for at udløse bekæmpelse. 

I upløjede marker med forfrugt majs er risikoen for kraftige angreb højere. Nogen bekæmpelsestærskel er ikke kendt, men bekæmpelse vurderes aktuel, hvis over 20 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. 

Beslutning om evt. bekæmpelse skal træffes inden sprøjtefristen, som er vækststadium 65 (fuld blomstring) for Comet Pro og vækststadium 69 (afsluttet blomstring) for Propulse.

Majsen er nu omkring vækststadie 35 til 63 (støvfang synlig på hunblomsten).

6. registrering majshalvmøl

Forekomsten af majshalvmøl følges i 18 majsmarker fra uge 25 til 33 (medio august). Majshalvmøl er et relativ nyt skadedyr i Danmark. For at følge udbredelsen har der de senere år været udstationeret feromonfælder. 

I den forløbne uge er der fanget majshalvmøl på 3 af 16 lokaliteter (2-8 majshalvmøl i alt i fælderne).

Fangsterne i fælderne kan ikke anvendes til at vurdere bekæmpelsesbehovet. Efter at Steward (samme aktivstof som i Avaunt) er blevet forbudt (evt. indkøbt mængde må anvendes indtil 20. september 2022), er der pt. ikke godkendte midler. Lamdex har nogen effekt og må anvendes, hvis der også forekommer bladlus (mindre anvendelse til st. 51). 

1. registrering af bladsvampe i sukkerroer

NBR og Nordic Sugar følger forekomsten af svampesygdomme i sukkerroer fra torsdag den 21. juli, og resultaterne kan også følges på registreringsnettet. Data og kommentarer opdateres hver torsdag. 

I første uge af varslingstjenesten for bladsvampe kan der findes enkelte rustpustler i hele dyrkningsområdet, men ikke i et omfang, hvor bekæmpelse bør iværksættes. Bederust trives bedst ved temperaturer mellem 15 og 22°C og under fugtige vejrforhold. 

Svampebekæmpelse i roer iværksættes ved begyndende angreb, og senest når 5 procent af planterne er angrebet.

10. registrering af cikader i kartofler

Der blev opsat gule limplader i uge 20, og de første aflæsninger blev foretaget i uge 21. 

Behandling med 0,15 kg Mospilan i de først fremspirede marker med stivelseskartofler blev anbefalet i uge 24 og i de senere fremspirede marker i uge 25. Bekæmpelse var rettet mod de voksne cikader og evt. nymfer.

Fokus er nu rettet mod bekæmpelse af cikadenymferne. Siden uge 27 er det gennemsnitlige antal nymfer pr. blad bedømt. Der registreres cikadenymfer på bladenes underside ugentligt ved at udtage det nederste, aktive blad fra i alt 10 planter. Der registreres indtil uge 33 (15.-16. august).

Der er denne uge kun registreret på 3 lokaliteter. Der er observeret cikadenymfer på 3 af 3 lokaliteter (i gennemsnit 0,9-2,1 nymfer pr. blad). Antallet af cikadenymfer har været stigende i de fleste marker, og det anbefales, at alle marker med cikadenymfer i stivelseskartofler behandles med 0,25 kg Mospilan i indeværende uge 30.

I stivelseskartofler er der ofte behov for 2 behandlinger mod cikader, mens der sjældent er behov for bekæmpelse i lægge- og spisekartofler.

Se registreringer i Registreringsnettet

Følg udviklingen af skadegørere i registreringsnettet 2022

Vil du vide mere?

Støttet af