Få et ansigt på juraen

$name

        
 

Anett Skov Marcussen
Afdelingschef for Jura & Skat, Sektorchef for Økonomi & Ledelse, MTA
amx@seges.dk
Tlf. 8740 5133

   
 

Bodil Irene Jensen
Specialkonsulent, advokat
bij@seges.dk
Tlf. 8740 5219

Arbejdsområde:
Socialjura, arbejdsløshedsdagpenge, efterløn,  sygedagpenge, pension
Personskade, arbejdsskade, ulykkesforsikring Ansættelsesret

   
 

Esben Aggerbeck Stampe
Konsulent,  cand. jur.
esas@seges.dk 
Tlf. 8740 6673

Arbejdsområde:
Miljøret, offentlig ret

   
 

Jacob Langvad Nielsen
Specialkonsulent, advokat
jln@seges.dk 
Tlf. 8740 5188

Arbejdsområde:
Ansættelsesret
Insolvensret, herunder gældssanering, rekonstruktion og konkurs
Retssager

   
 

Joan Fuglsig Andresen
Konsulent, cand.jur.
jfa@seges.dk
Tlf. 8740 5212

Arbejdsområde:
Forvaltningsret, herunder:

  • Klage til offentlige myndigheder
  • Aktindsigt og øvrige rettigheder for virksomheden/borgeren under en sag
  • Miljøgodkendelse af husdyrbrug
   
 

Jonas Valhøj Kleffel Nielsen
Chef for miljø
jvkn@seges.dk 
Tlf. 8740 5140

Arbejdsområde:
Kommunalret / offentlig ret Byggelovgivning og entreprise Planlovgivning
Miljøret
IT- og kontraktsret

   
 

Knud Erik Jensen
Landskonsulent
kej@seges.dk
Tlf. 8740 5136

Arbejdsområde:
Kommuneplanlægning/naturplanlægning – hensyn  til enkelt landmænd og hensyn til erhvervet – hvad  kan foreningen melde ind til kommunen.
Nye arbejdsområder som jordfordeling Miljøopgaver generelt

   
 

Malene Dall Hardt Jensen
Konsulent, cand.jur.
mdhh@seges.dk  
Tlf. 8740 6637

Arbejdsområde:
Ansættelsesret
Socialjura
Familie- og arveret

   
 

Mia Drechsler Lund
Konsulent, cand.jur.
midl@seges.dk  
Tlf. 8740 5259

Arbejdsområde:
Støtteregler, herunder grundbetaling og  krydsoverensstemmelse
Miljøret
Forvaltningsret

   
 

Morten Haahr Jensen
Juridisk specialkonsulent
mhj@seges.dk
Tlf. 8740 5131

Arbejdsområde:
Rådgivning om etablering af selskaber
Rådgivning om etablering af revisorvirksomhed Rådgivning/undervisning om ejerformer,  herunder i relation til ejerskifte
Rådgivning af menighedsråd

   
 

Ole Kirk
Chefkonsulent
oyk@seges.dk
Tlf. 8740 5135

Arbejdsområde:
Ekspropriation/salg af fast ejendom
Landsdækkende anlæg: veje, el, jernbaner mv. Kommunale anlæg: veje, el, jernbaner mv.
Andre institutioner

   
  Rikke Høgsaa Roding
Specialkonsulent
rhr@seges.dk
Tlf. 8740 5206

Arbejdsområde:
Projektledelse
Familiejura, herunder familie- og arveret               
   
 

Sten Wegge Laursen
Landskonsulent
swl@seges.dk 
Tlf. 8740 5137

Arbejdsområde:
Miljøbeskyttelse, planlægning og naturbeskyttelse Vandløbsforhold, herunder vandplanlægning Vejlovgivning
Høringsarbejde om nye og kommende regler

   
 

Susan Sønderbo
Advokatsekretær
sus@seges.dk
Tlf. 8740 5562

Arbejdsområde:
Sekretær i Erhvervsjura
DLBR Ejendom og Jura