SKAT ringer til landmænd med underskud

SKAT har gennem en årrække haft fokus på, om mindre landbrug har haft underskud i flere år. I SKATs aktivitetsplan for 2014 er der fortsat fokus på underskudsgivende virksomheder, herunder landbrug.

Når en mindre landbrugsvirksomhed gennem flere år har givet underskud, er der stor sandsynlighed for, at SKAT vil kigge nærmere på, om landbruget er erhvervsmæssigt drevet. Hvis SKAT vurderer, at landbruget ikke er erhvervsmæssigt drevet, kan underskuddet fra landbruget ikke trækkes fra i skat.

Ringekampagne
SKAT kigger på skatteydere, der har haft underskud af virksomhed de seneste tre år og samtidig har løn eller modtager eksempelvis dagpenge, SU eller pension. Hvis underskuddet fra landbruget/anden virksomhed er indberettet med mindre end 5.000 kr., ringer SKAT ud til den pågældende ejer af virksomheden. SKAT fortæller i den forbindelse om reglerne for, hvornår et landbrug er drevet erhvervsmæssigt og om mulighederne for at afmelde momsregistreringen. Hvis du oplever, at SKAT ringer til dig, skal du være opmærksom på, at SKAT ikke fortæller din skattekonsulent, at de har haft ringet til dig.

Videncentret anbefaler
Det er op til dig selv at fortælle din konsulent om SKATs telefonopkald. Videncentret for Landbrug opfordrer dig til at kontakte din konsulent, hvis du har haft SKAT i røret. Du bør under ingen omstændigheder afmelde din momsregistrering eller undlade at fratrække et underskud på selvangivelsen, inden du har rådført dig med din konsulent.

Ikke-erhvervsmæssig virksomhed generelt
Ifølge skattereglerne er underskud fra ikke erhvervsmæssig virksomhed, også kaldet hobbyvirksomhed, ikke fradragsberettiget. Et overskud er skattepligtigt.

Ikke erhvervsmæssigt drevne landbrug
Når SKAT skal vurdere om et landbrug er erhvervsmæssigt, skal de ikke tage hensyn til ejeraflønning og rentabilitet. De skal i stedet vurdere om:

  • Driften af ejendommen kan betegnes som sædvanlig og forsvarlig bedømt ud fra en teknisk-landbrugsfaglig målestok
  • Landbruget efter en årrække må forventes at kunne blive overskudsgivende.

Hvis der er tale om et meget lille landbrug, anser SKAT muligvis virksomheden for ikke at være erhvervsmæssig, uanset om den er drevet forsvarligt ud fra en teknisk-landbrugsfaglig målestok.

Hvilke landbrug er i farezonen?
I langt de fleste tilfælde har SKAT fokus på mindre landbrug, men vi har set eksempler på, at landbrug med 30, 60 og 100 ha ejet eller tilforpagtet jord er blevet underkendt af SKAT.

Som nævnt kommer især personer, der modtager eksempelvis løn og har underskud i tre år, i SKATs søgelys. Hvis du har bestyrelsesposter eller får løn fra eget selskab, samtidig med at dit personligt ejede landbrug – uanset dets størrelse – giver underskud, kan du risikere, at SKAT vil undersøge dine forhold nærmere.

Du bør altid drøfte en henvendelse fra SKAT vedrørende dit landbrugs skattemæssige underskud med din skattekonsulent.

Klage
Hvis SKAT ikke godkender dit landbrug som erhvervsmæssigt, er det muligt at klage over afgørelsen. Om det kan betale sig at klage afhænger af omstændighederne i sagen. Det kan ikke siges generelt, om en klage vil give et positivt resultat. Videncentret og de lokale rådgivningsvirksomheder fører en del sager om underskudsgivende landbrug. Vi vinder ikke dem alle, men vi fører ikke en sag gennem klagesystemet, medmindre vi tror på, at vi kan vinde sagen.