Dansk Travsports Centralforbund

$name

Dansk Travsports Centralforbund


Travhest

DANSK TRAVSPORTS CENTRALFORBUND
Hestesportens Hus
Traverbanevej 10
2920 Charlottenlund
tlf. 8881 1200

Administration: Generalsekretær Klaus Storm, Hestesportens Hus, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund, Tlf.: 3996 2020
mailto:storm.dtc@trav.dk
Peter Stenaa, Hestesportens Hus, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund, Tlf.: 3996 2020
mailto:stenaa.dtc@trav.dk
Bestyrelse:  
Formand Lindhardt Jensen, Hyrdehøjvej 18, 9550 Mariager
Mail: Lindhardt.jensen@sabro.as
Næstformand: Poul Bjerring, pb@bjerring-management.dk
Charlottenlund Anders Lou Hendriksen, louhendriksen@gmail.com 
Billund Leif Skov, lesko@vejle.dk
Fyn  Jørn Borch, jb@stutteriline.dk 
Skive

Frank Kjelde, Kjelde.790@edc.dk

Aalborg Bo Jørgensen, bj@aav.dk
Nyk. F.  Erling Clausen, kikko@kikko.dk 
Bornholm Mikkel Stub Jørgensen, mikkelstub@msn.com
FDT J.B. Pedersen, jbapedersen@outlook.dk
Trænerforeningen  Kenneth Nielsen, kenneth@travtraener.dk