Statistik for salg af landbrugsmaskiner på det danske marked 2014

Statistikken er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører og viser variationen i antallet af solgte maskiner. For pressere og mejetærskere er der tale om salget til sæsonen 2013.

I forhold til tidligere år er der foretaget mindre ændringer i forhold til opdeling af maskiner og redskaber på typer, hvorfor direkte sammenligning med tidligere års statistik ikke er mulig.

 Salg af maskinertil grovfoder og afpudsning

 
2014  Ændring i forhold til
2013, pct.
 
Selvkørende skårlæggere, stk. 4 -33 %
 
Afpudsere, stk. 487 -1 %
Heraf med rotor(er), stk. 133  
Heraf med slagler, stk. 350  
øvrige, stk. 4  
 
Slåmaskiner/skårlæggere    
Stk. indtil 3 m 91 -10 %
Stk. over 3 m arbejdsbredde totalt: 318 8 %
Heraf frontmonterede - med crimper 83  
Heraf frontmonterede - uden crimper 22  
Heraf monteret i lift bag - med crimper 51  
Heraf monteret i lift bag - uden crimper 70  
Heraf bugseret - med crimper 11  
Heraf bugseret - uden crimper 3  
Heraf triple-kombination (tælles kun med som én) 76  
Heraf selvkørende og øvrige, stk 2  
 
Rotorriver, uden vending, stk. 238 -33 %
Heraf med én rotor, stk. 114  
Heraf med to rotorer, stk. 73  
Heraf med mere end to rotorer, stk. 50  
Heraf øvrige, stk. 1  
 
Venderiver, stk. 69 103 %
 
Høvendere – uden rivemulighed, stk. 67 -59 %
 
Selvlæssende snittevogne, stk. 18 -28 %

Til top
      

Salg af balleindpakkere

2014

Ændring i forhold til 2013, pct.

Balleindpakkere    
Balleindpakkere, stk. 12 -14 %

 
Til top 

Salg af halmsnittere

2014 Ændring i forhold til
2013, pct.
Halmsnittere/balleoprivere 54 200 %
Traktortrukne storballesnittere til staldbrug, stk. 54  
Traktortrukne halmsnittere til markbrug, stk. 0  

 
Til top

Salg af jordbearbejdningsredskaber

2014 Ændring i forhold til
2013, pct.
Plove    
Plove, komplette, stk. 533 7 %
Heraf liftophængte vendeplove, stk. 436 -5 %
Heraf 1-hjulet halvbugserede vendeplove, stk. 46  
Heraf kærreplove, (halvbugserede vendeplove), stk. 11  
Heraf frontplove, stk. 2  
Heraf øvrige, stk. 38  
 
I alt plovlegemer, par 2.836  
 
Rotorharver    
Total arbejdsbredde, m 302 -37 %
Heraf liftophængt, m 278  
Heraf bugseret, m 24  
Heraf øvrige, m 0  
 
Rotorharver, stk. 96  
 
Kombiharver    
Total arbejdsbredde, m. 71 -1 %
Komplette harver, stk. 18  
     
Såbedsharver til pløjet jord    
Total arbejdsbredde, m 737 -41 %
Heraf liftophængt, m 256,2  
Heraf bugseret, m 480,8  
Heraf øvrige, m 0  
 
Komplette såbedsharver, stk. 75  
  
Fjedertandsharver (stubharver)    
Total arbejdsbredde, m 221,2 -58 %
Heraf liftophængt, m 73,4  
Heraf bugseret, m 128,8  
Heraf øvrige, m 19  
 
Komplette stubharver, stk. 37  
 
Stivtandede harver    
Total arbejdsbredde, m 476,9 Ny
Heraf liftophængt, m 253,4  
Heraf bugseret, m 223,5  
Heraf øvrige, m 0  
 
Komplette tandharver, stk. 105  
 
Disc- / Tallerkenharver    
Total arbejdsbredde, m 735,7 26 %
Heraf liftophængt, m 244,95  
Heraf bugseret, m 477,75  
Heraf øvrige, m 13  
 
Komplette tallerkenharver, stk. 124  
 
Ukrudtsharver/strigler    
Total arbejdsbredde, m 159 19 %
Komplette harver, stk. 22  
 
Fræsere og friktionsdrevne tandfræsere    
Total arbejdsbredde, m 132,6 -37 %
Komplette maskiner, stk. 69  
 
Jordpakkere    
Komplette jordpakkere, stk. 147 0 %
Heraf frontmonterede, stk. 63  
Heraf gummihjulspakkere, stk. 4  
Heraf øvrige 80  
 
Tromler    
Total arbejdsbredde, m 1.227,8 -19 %
Heraf arbejdsbredde med slæbeplanke, m 695,1  
Heraf arbejdsbredde uden slæbeplanke, m 381,8  
Heraf arbejdsbredde øvrige, m 150,9  
 
Komplette tromler, stk. 143  
 
Radrensere (rækkekultivatorer)    
Totalt rækkeantal 468 157 %
Komplette radrensere, stk. 99  
 
Undergrundsløsnere (grubbere)    
Komplette undergrundsløsnere, stk. 126 2 %
Totalt antal tænder 546  

 
Til top

Salg af maskiner til håndtering af gødning

2014 Ændring i forhold til
2013, pct.
Handelsgødningsspredere    
Spredere, stk. 269 -9 %
Heraf liftophængte, stk. 220  
Heraf bugserede, stk. 31  
Heraf øvrige 18  

 
Til top

Salg af såmaskiner, ATV-spredere mv.

2014 Ændring i forhold til
2013, pct.
Antal såmaskiner i forhold til montering, stk. 536 -11 %
Heraf lifthængte, stk. 226  
Heraf bugseret, stk. 235  
 
Antal såmaskiner i forhold til opbygning, stk. 536  
Heraf løs påbygningssåmaskiner, stk. 117  
Heraf leveret påbygget rotorharve, stk. 75  
Heraf leveret påbygget kombiharve, stk. 29  
Heraf øvrige, stk. 21  
 
Antal såmaskiner i forhold til såprincip, stk. 536  
Heraf slæbeskærssåmaskiner, stk. 28  
Heraf tandskærssåmaskiner, stk. 12  
Heraf skiveskærssåmaskiner, stk. 257  
Heraf mikrogranulatspreder*, stk. 36  
Heraf øvrige, stk. 31  
 
Antal såmaskiner i forhold til udsåningsmekanisme, stk. 536  
Heraf pneumatiske 261  
Heraf øvrige 131  
 
Enkornssåmaskiner    
Komplette enkeltkornssåmaskiner, stk. 42 -37 %
Heraf rækkeafstand større end 75 cm, stk. 0  
Heraf fra 51 til og med 75 cm rækkeafstand, stk 32  
Heraf fra 26 til og med 50 cm rækkeafstand, stk 10  
Heraf fra 0 til og med 25 cm rækkeafstand, stk 0  

 
Til top 

Salg af fodringsanlæg

2014

Ændring i forhold til
2013, pct.
Fuldfodervogne    
Komplette enheder, stk. 175 -31 %
Heraf vertikalblandere, stk. 130  
Heraf horisontalblandere, stk. 4  
Heraf paddelblandere, stk. 37  
Heraf selvkørende, stk. 4  
Heraf øvrige, stk. 0  

 
Til top 

Salg af vandingsanlæg

2014 Ændring i forhold til 2013, pct.
Vandingsmaskiner    
Totale anlæg, stk. 309 136 %
Heraf indtræksmaskiner, stk 38  
Heraf mobile maskiner, stk. 271  
Heraf øvrige, stk. 0  

*Tæller med som en såmaskine. Fra 2015 vil frøsåningsudstyr og mikrogranulatspredere blive opgjort separat.

 Til top

Alle traktorer i perioden fra 01/01 2014 til 31/12 2014 - Hele landet

Mærke Periode Periode året før Forskel i pct.
Antal % Antal % 2013 til 2014
New Holland 368 19,6 550 21,9 -33,1
John Deere 314 16,7 502 20 -37,5
CaseIH 284 15,1 373 14,9 -23,9
Massey-Ferguson 248 13,2 331 13,2 -25,1
Valtra 189 10 187 7,5 1,1
Claas 163 8,7 102 4,1 59,8
Fendt 158 8,4 247 9,8 -36,0
Deutz-Fahr 72 3,8 92 3,7 -21,7
Zetor 20 1,1 34 1,4 -41,2
Same 13 0,7 5 0,2 160,0
Landini 10 0,5 4 0,2 150,0
Kubota 4 0,2 13 0,5 -69,2
JCB 2 0,1 1 - 100,0
Lamborghini 2 0,1 11 0,4 -81,8
McCormick 1 0,1 0 - 100,0
Andre mærker 33 1,8 57 2,3 -42,1
Total 1.881   2.509   -25,0

  
Til top

Bemærk de forskudte år. Det er nødvendigt af hensyn til konkurrencemæssig lovgivning.

Mejetærskere 1/9 2012 - 31/8 2013 (bemærk det forskudte år!)

Mærke 3-4 rystere 5 rystere 6 rystere eller flere 1 rotor 2 rotorer I alt

(herunder hybrid)

(herunder
hybrid)
Stk. Pct. Stk. Pct.

Stk.

Pct. Stk.

Pct.

Stk. Pct. Stk. Pct.
AGCO (Massey
Ferguson/ Fendt)
0 0 0 0 28 56 0 0 11 38 39 34
Case IH 0 0 0 0 0 0 32 60 0 0 32 60
Claas 1 100 1 -66 34 13 0 0 42 -18 78 -12
New Holland 0 0 6 0 50 19 0 0 22 -4 78 10
Laverda 0 0 0 -100 0 -100 0 0 0 0 0 -100
Deutz-Fahr 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 0 -100
John Deere 0 0 1 0 30 400 16 129 0 0 47 262
I alt 1 100 8 -20 142 22 48 78 75 -12 274 15

 

Til top 

Pressere - 1/9 2012 - 31/8 2013 (bemærk det forskudte år!)

 Mærke Højtryks-pressere (småballe-pressere) Rundballepresser

 

Storballe-pressere (herunder minibig) I alt
stk. Pct. Med pakker Uden pakker Totalt stk. Pct. stk. Pct. stk. Pct.
Case IH 0 0 1 5 6 0 3 -50 9 -25
Claas 0 0 0 12 12 9 3 -25 15 0
Gallignani 1 100 0 2 2 200 0 -100 3 200
John Deere 1 100 0 17 17 183 0 0 18 200
Krone 0 0 11 0 11 -27 9 80 20 0
Massey Ferguson/
Fendt
1 100 0 0 0 0 19 19 20 25
New Holland 2 0 0 9 9 -18 48 71 59 44
Lely/ Welger 1 100 1 7 8 -27 0 0 9 -18
Andre mærker 1 100 0 2 2 0 0 -100 3 -57
I alt 7 250 13 54 67 8 63 -3 137 7
 
Til top