Kvæg

Se og lær: Sådan reducerer du klimabelastningen fra kvægbedriften

Webinar giver dig konkrete råd om tiltag i stald, lager og mark, som reducerer kvægbedriftens klimabe-lastning. Se det på www.seges.tv

Med en aktiv indsats i stalden, lageret og marken er det muligt at reducere udledningen af drivhusgas fra bedriften. Hvordan du gør, kan du se og høre om i SEGES’ webinar: Sådan reducerer du klimabelastningen fra din øko-malkekvægsbedrift. Webinaret blev afholdt 3. februar 2021. Trods titlen er indholdet relevant for både økologiske og konventionelle malkekvægsbedrifter. 

De to værter - specialkonsulent Martin Øvli Kristensen, SEGES og chefforsker Frank Oudshoorn, Aarhus Universitet - kommer ind på managementtiltag i stalden, ændringer i foderrationens sammensætning og teknologier i gylletanken, som alle kan være med til at reducere udledningen af klimagasser. For markdriften er der fokus på kulstofbinding, og på hvordan lattergasudledningen påvirkes af gødningshåndteringen og nedpløjningen af græs og efterafgrøder.

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 3, 2021.

Vil du vide mere?

Støttet af