Økonomi og ledelse

Regler for kørsel i gulpladebiler

SKAT har fokus på, om brugen af bilerne harmonerer med registreringen, men reglerne for at køre privat i en gulpladebil er ikke enkle og overskuelige. Du bør derfor kende svarene på spørgsmål som: Hvem skal bevise hvad? Hvornår er en bil specialindrettet? Og hvilke konsekvenser har det, hvis jeg bruger bilen privat?

Hvem skal bevise hvad?

For en række år siden blev bevisbyrdereglerne ændret for kørsel i biler på gule plader, hvor ejeren ikke har betalt privatbenyttelsesafgift. Der blev indført en såkaldt formodningsregel, som betyder, at SKAT skal bevise, at ejeren af en gulpladebil kører privat i bilen. Formodningen er, at bilen alene anvendes til erhvervsmæssig kørsel, når der ikke er betalt privatbenyttelsesafgift på bilen. Det betyder, at SKAT eller politiet skal stoppe bilen på et tidspunkt, hvor ejeren kører privat i bilen, for at ejeren kan beskattes af den private benyttelse.

Men tilbage står spørgsmålet: Hvornår er der så tale om privat kørsel?

Ikke specialindrettede køretøjer

Udviklingen i domstolenes praksis viser, at der ikke skal ret meget til, før SKAT har løftet bevisbyrden for, at en ikke specialindrettet bil er benyttet til privat kørsel.

Det fremgår blandt andet af en dom fra Østre Landsret fra 30. maj 2013. I den sag blev en skatteyder anset for at have kørt privat i en gulpladebil, som ikke var specialindrettet, fordi der lå en pakke bleer, nogle morgenmadsprodukter og en flaske flydende vaskemiddel på forsædet af bilen.

Specialindrettede køretøjer

Der er mange forhold, der spiller ind, når SKAT skal afgøre, om en bil er specialindrettet. Bilen skal være indrettet på en sådan måde, at den ikke er et alternativ til privat kørsel. Der skal være et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den specielle måde, og det specialindrettede køretøj skal være nødvendigt, for at brugeren kan udføre sit arbejde. Når bilen er specialindrettet, kan der f.eks. køres mellem hjem og arbejde i bilen, uden at der sker beskatning af fri bil.

Konsekvensen af at benytte bilen privat

Er der tale om en bil på op til 3 tons, og blev momsen på bilen fratrukket som momskøb ved købet, skal du tilbagebetale den moms, der blev afløftet ved køb af bilen.

Anvender du virksomhedsordningen, skal du beskattes af fri bil. Fri bil beregnes forenklet med 25 pct. af bilens købspris indtil 300.000 kr. og 20 pct. af resten. Mindsteværdien er dog altid 25 pct. af 160.000 kr., uanset om bilens købspris er lavere.

Når bilen er i virksomhedsordningen, kan du trække alle bilens driftsudgifter fra, selvom du også benytter bilen til privat kørsel.

Der vil ske beskatning af fri bil i hele den periode, du har ejet bilen, hvis SKAT afgør, at du benytter bilen privat. Det er uden betydning, hvor meget du har kørt privat, da det er rådigheden over bilen til privat kørsel, du bliver beskattet af.

SKAT kan på nuværende tidspunkt ændre skatteansættelsen tilbage til indkomståret 2014, men hvis der er tale om et groft uagtsomt forhold, kan SKAT gå længere tilbage. Manglende beskatning af fri bil er et forhold, der ofte takseres til at være groft uagtsomt.

FAKTABOKS

Hvornår er bilen specialindrettet?

I en relativt ny afgørelse har Landsskatteretten taget stilling til, om en gulpladebil opfylder betingelsen for at være specialindrettet. Bilen blev anvendt i en virksomhed, der opstiller midlertidige bygninger, som produceres i moduler. Virksomheden anså bilen for at være specialindrettet. Landsskatteretten afgjorde, at bilen ikke var specialindrettet. Der blev blandt andet lagt vægt på følgende:

  • Bilen er en stationcar/varebil med sideruder. Den er derfor som biltype velegnet til privat brug.
  • Der er ikke indrettet erhvervsbetingede installationer på passagersædet ved siden af førersædet. Sædet kan frit benyttes til persontransport.
  • Bilen er ikke snavset hverken indvendigt eller udvendigt som følge af den erhvervsmæssige anvendelse i en sådan grad, at bilen er uegnet til privat brug.
  • Reolen, der er fastmonteret, fylder kun en begrænset del af varerummet. Den øvrige del udgør mere end 50 pct. af varerummet og indeholder kun løse genstande, der nemt kan fjernes.
  • Selvom der er indsat et gitter bag førersædet, kan bilen ikke anses for at være specialindrettet.

Bilen kan derfor efter Landsskatterettens opfattelse anses som et alternativ til en privat bil, hvorfor den er til rådighed for medarbejderen til privat kørsel.

Dagsbeviser

Har du brug for at køre privat i en gulpladebil, kan du købe et såkaldt dagsbevis. Hvis du har afløftet momsen på bilen, koster et dagsbevis for en bil med en totalvægt på maks. 3 ton 225 kr.

Du kan købe 20 dagsbeviser pr. bil pr. år. Når du har købt et dagsbevis, må du køre privat i bilen, uden at det har moms- og skattemæssige konsekvenser.

Hvis en af dine ansatte har brug for at låne din gulpladebil til privat brug, kan han også købe et dagsbevis til din bil.

Dagsbeviset skal købes senest 1 time, før bilen skal benyttes til et privat formål. SKAT har udviklet en app, der f.eks. kan anvendes, hvis du har brug for at købe et dagsbevis med kort varsel.

Skiltning på gulpladebiler

Har du en varebil på gule plader, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, skal bilen afmærkes med virksomhedens/ejerens navn eller logo. Også virksomhedens CVR-nummer skal fremgå af mærkningen. Følgende skal opfyldes:

Oplysningerne

  • skal være synlige og letlæselige,
  • skal være i en farve, der klart afviger fra farven på vare- eller lastbilen,
  • skal stå på venstre og højre side af vare- eller lastbilen,
  • må ikke anføres på skilte eller lignende, der kan tages af og på vare- eller lastbilen, og som kan fastgøres på vare- eller lastbilen med selvklæbende plastfolie.

Der er også særlige krav til størrelsen på bogstaverne.

Det er dyrt at glemme skiltet. Det koster 5.000 kr. første gang, og hvis det ikke bringes i orden, bliver det dyrere, hvis du igen bliver stoppet uden skilt.

Søg rådgivning

Reglerne om kørsel i gulpladebiler er ikke enkle og overskuelige. Der er tale om kompleks lovgivning. Derfor er det vigtigt, at du tager din lokale skatterådgiver med på råd.

Vil du vide mere?