Jura, Økonomi og ledelse

COVID-19: Lønkompensationsordningen tilpasses genåbningen

Den 13. april 2021 blev der indgået en trepartsaftale, der tilpasser lønkompensationsordningen den gradvise genåbning. Lønkompensationsordningen gøres mere fleksibel i den sidste del af kompensationsperioden.

Som noget nyt får virksomhederne, der har medarbejdere, der er omfattet af lønkompensationsordningen, mulighed for at lade medarbejderne genoptage deres arbejde i de sidste syv kalenderdage i kompensationsperioden op til virksomhedens genåbning, uden at det påvirker virksomhedens mulighed for at få fuld lønkompensation for disse dage. 

For at benytte denne mulighed er det et krav, at den enkelte medarbejder har været omfattet af lønkompensationsordningen i mindst 30 kalenderdage. Muligheden kan kun benyttes én gang for hver lønkompensere-de medarbejder.

Ovenstående vil gælde for både den generelle lønkompensationsordning og ordningen for tvangslukkede virksomheder. Det bemærkes, at lønkompensationsordningen tidligere er forlænget til og med 30. juni 2021.

Kilde: Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse af 13. april 2021

Vil du vide mere?