Natur og vandmiljø

Webinar: Lykkedes med at få en BNBO-aftale

For mange er det en udfordring at få landet en BNBO-aftale (boringsnære beskyttelsesområde). Men der er hjælp at hente på det kommende webinar fredag 31. marts kl. 10.00. Her får du nemlig konkrete erfaringer med at indgå BNBO-aftaler.

Dato
31. marts 2023

Pris
Gratis

Tidspunkt
10:00 - 11:00

Sted
Online

Tilmelding

På webinaret gennemgår vi, hvorfor der efter 3 år med mulighed for frivillige aftaler, stadig er meget få aftaler, der er gået igennem.

Du hører en landmand og en ejendomsrådgiver, fortælle hvordan de er lykkes med at få landet nogle fornuftige aftaler. Til sidst ser vi på, hvad vi ser som vigtige punkter, for at der kan blive indgået flere BNBO-aftaler.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til sidst i chatfunktionen. 

Boringsnære beskyttelsesområder i Danmark

I Danmark er der udpeget ca. 4.850 boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), for at nedbringe risikoen for forurening af vores grundvand og vandkvaliteten omkring vandforsyningsboringerne. Det har betydning for alle de erhverv, der ejer jord i de udpegede områder.

BNBO-aftale: Tillægsaftale til pesticidstrategien 2017-2021

I januar 2019 vedtog et flertal af Folketingets partier (daværende regering (V, LA, K), DF, R, S og SF) en tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-2021. Tillægsaftalen indeholder bl.a. et mål om at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO.

BNBO-aftalen udrulles i 2 faser:

I fase 1 er det aftalt, at alle BNBO’er beliggende på landbrugsjord samt øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssigt formål inden udgangen af 2022, skal vurderes i forhold til behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for nedsivning af pesticider. Det er politisk aftalt, at der skal ydes fuld erstatning på markedsvilkår finansieret via vandtaksten. Der er lagt op til frivillige aftaler i fase 1 mellem kommune, vandforsyning og lodsejer.

I fase 2 vil der, hvis kommunerne ikke er nået i mål med at beskytte BNBO’erne mod forurening i fase 1, blive indført et generelt sprøjteforbud med en kompensationsordning. De nærmere detaljer udestår.

Der er udarbejdet flere vejledninger, paradigmer o.l. til at understøtte arbejdet. De kan findes via miljøstyrel-sens temaside om BNBO. Se Miljøstyrelsens information om BNBO.

Tilmeld dig webinaret om BNBO-aftaler

Vil du vide mere?