Gode værktøjer

Brug de mange redskaber, som styrker arbejdet med smittebeskyttelse og dyrevelfærd. For eksempel det helt nye brætspil ’Smittejagten’.Brug de mange redskaber, som styrker arbejdet med smittebeskyttelse og dyrevelfærd. For eksempel brætspillet ’Smittejagten’.

SEGES arbejder løbende på at indhente ny viden om både dyrevelfærd og smittebeskyttelse. Og i den sammenhæng er der udviklet forskellige værktøjer, som kan understøtte en positiv udvikling i besætningerne indenfor begge områder.

Brætspil og film om smittebeskyttelse

Spillet ’Smittejagten’ er et brætspil, som kan bruges til at øge fokus på smittebeskyttelse, fx blandt medarbejderne på bedriften eller som et anderledes input på erfagruppemødet. Det er også målet at introducere spillet på landbrugsskolerne i den kommende tid.

”Smittejagten er et spil, som minder lidt om Trivial Pursuit,” forklarer dyrlæge Lars Pedersen, SEGES, som er en af folkene bag.

”Når man flytter med spillebrikkerne på brættet, ledes man rundt på en bedrift og bliver stillet over for en række spørgsmål inden for relevante fokuspunkter bl.a.: Kælvningsboks, kalve/ungdyr og malkning. Spørgsmålene og svarene kan give en rigtig god snak om de forskellige emner og naturligvis øge deltagernes viden. Og så handler det selvfølgelig om at vide mest og vinde,” smiler Lars Pedersen.

Et andet, nyere redskab til arbejdet med smittebeskyttelse er den række film, som SEGES har produceret det seneste år. Filmene foregår på bedriften, hvor man på maks. tre minutter får vist og gennemgået best practice på en letforståelig måde. Emnerne er bl.a. mælkefodring af kalve, malkning, rene yvere og brug af kælvningsboks.

Filmene finder du på LandbrugsInfo > Kvæg > Sundhed og sygdomme > Smittebeskyttelse – klik på ’Film’ i højre margin. Samme sted finder du også en række faktaark, lige til at printe ud, som kort og enkelt giver gode råd om smittebeskyttelse inden for forskellige områder.

Hvis du er interesseret i ’Smittejagten’, kan du kontakte Lars Pedersen: larp@seges.dk, mob. 4019 5828.

Besætningsanalyse med Biosecure

På Københavns Universitet arbejdes der for tiden på at udvikle et nyt analyseværktøj, som peger på, hvor de svage led i besætningens smittebeskyttelse er. Det er et internetbaseret værktøj, hvor man besvarer en række spørgsmål, som bl.a. analyserer arbejdsrutiner og efterfølgende tildeler en score for forskellige områder. Det kan for eksempel fortælle, om man håndterer råmælkstildelingen godt nok – eller om man scorer lavt, så det er her, man skal sætte ind. Værktøjet forventes klart til brug i løbet af foråret og vil være oplagt at bruge i forbindelse med sundhedsrådgivningsbesøg med fokus på smittebeskyttelse, men det er naturligvis helt frivilligt.

Velfærdsvurdering i DMS

SEGES har, i samarbejde med Dyrlægeforeningen, udviklet et skema, som landmand og dyrlæge kan vælge at bruge i forbindelse med velfærdsbesøgene i sundhedsrådgivningen. På 25 tilfældigt udvalgte køer i besætningen vurderer dyrlægen huld, hasetrykninger, andre trykninger og halthed. Vurderingen giver et rigtig godt overblik over velfærden generelt i besætningen og er et fingerpeg om, hvorvidt der er områder, man skal se nærmere på.

Der arbejdes desuden på at integrere velfærdsvurderingen i DMS. Blandt andet så dyrlæge og landmand kan få hjælp til at udvælge dyr til velfærdskontrol og mulighed for at registrere velfærdsparametrene. Samtidig kommer der en analyseudskrift, så landmanden på sigt kan se udviklingen i velfærdsparametrene for besætningen. Det er dog helt op til landmand og dyrlæge sammen at beslutte, om de ønsker at registrere velfædsparametrene i DMS. Muligheden forventes implementeret i DMS inden udgangen af året.

Relaterede links:
Ny bekendtgørelse om sundhedsrådgivning

Få mest muligt ud af rådgivningsbesøget

Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 22 – 2016