Kvæg

5 konklusioner fra Fodringsdagen 2020

Proteinniveauet, Non-GM-fordring, kvægmineraler, 3NOP og metalsplinter var blandt emnerne på Fodringsdagen for kvægkonsulenter og kvæglandmænd. Læs 5 konklusioner fra dagen her.

Sænk proteinniveauet:

Forsyningen af råprotein varierer enormt - fra 150 g/kg tørstof til over 200 g/kg tørstof på nogle bedrifter. Ifølge Aarhus Universitet vil 165 g råprotein/kg tørstof generelt være fuldt tilstrækkeligt til at realisere køernes produktionspotentiale – deres faglige anbefaling lyder på 159 g. råprotein/kg tørstof, så 165 g. råprotein er inkl. sikkerhedsmargin. 

Sektordirektør Ida Storm kom derfor med den klare anbefaling, at alle bør fodre med max 170 g. råprotein/kg tørstof, og opfordrede til at gøre en indsats for at sænke niveauet. Det vil mindske udledningen af ammoniak fra dansk kvægbrug, og for mange også spare foderomkostninger. Baggrunden er, at Danmark ifølge et EU-direktiv skal reducere udledningen af ammoniak med 24 pct. 

Non-GM-fodring giver højere restbeløb:

Foderkontroller fra 2019 fra godt 1.300 besætninger af stor race og 200 Jerseybesætninger viser, at restbeløbet er højere, når der produceres non-GM mælk. For stor race er restbeløbet 2,20 kr./ko/dag højere for non-GM besætninger og for Jersey er det 4,85 kr./ko/dag højere.

Mineraler til debat:

Køer, der får tildelt specialfremstillede gårdmineraler, overforsynes generelt med mineraler i forhold til køer, der får tildelt typemineraler. Man skal særligt være opmærksom på, at kobber og selen er giftige i for høje doseringer. Typemineraler, evt. suppleret med foderkridt, opfylder normen for mineraltildeling i typiske danske rationer. 

Det er de foreløbige konklusioner i en undersøgelse foretaget af SEGES. Et emne, der på Fodringsdagen affødte mange spørgsmål.

3NOP giver mindre metan:

Foreløbige resultater om fodertilsætningsstoffet 3NOP fra Aarhus Universitet-Foulum viser, at stoffet reducerer køernes metan-udskillelse, og at stoffet måske har en uønsket negativ effekt på foderoptagelsen. 

3NOP er netop nu i en godkendelsesproces i EU, og forventes markedsført af DSM under navnet Bovaer® i løbet af 2021.

Metalsplinter og magneter:

Måske stammer mange af de metalsplinter, der ender i formaverne på køerne, fra metalkoste. Enhver brug af metalkoste i plansiloer eller stald frarådes derfor. 

SEGES har påvist stor forskel på magnetløsninger ved forskellige fuldfoderblandere: En Strautmann fuldfoderblander med 2 magneter på hver snegl er ind til videre testvinder.

SEGES’ fodringsdag blev afholdt 9. september i Herning Kongrescenter med i alt 242 deltagere.

Vil du vide mere?