Vanding af majs i kernefyldningsfasen

Det anbefales at holde majs velforsynet med vand indtil 2 uger før forventet høst.

Merudbyttet for markvanding af majs aftager i løbet af kernefyldningsfasen; men merudbyttet afhænger også af graden af tørke, dvs. vandunderskuddets størrelse og det daglige fordampningsniveau. I 2003 blev der på grundlag af et litteraturstudie udarbejdet følgende vejledning: Majs vandes i kernefyldningsfasen ved udsigt til en tørkeperiode på mere end 2-3 uger med et underskud på mere end 40 mm. Anbefalingen fremgår af artiklen Økonomi i vanding af majs.

I år er majsen længere fremme i udvikling end normalt, hvorfor kernefyldningen også sker i en periode med større daglig fordampning end normalt.

I 2016 var det meget varmt og tørt i kernefyldningsfasen. Erfaringen fra 2016 er, at der blev vandet for lidt og at det mange steder kostede udbytte.

I de kommende uger forventes fortsat en høj daglig fordampning. Det anbefales derfor at holde majs velforsynet med vand indtil ca. 2 uger før forventet høst.