Planter

1. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 38

Tærsklen for bekæmpelse af larver er pt. overskredet på ca. 15 procent af lokaliteterne.

Forekomsten af bladlus følges igen i dette efterår i registreringsnettet i 33 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker frem til og med 2.-3. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst. 

De første registreringer er foretaget i de marker, som er fremspiret. I hvede er der fundet bladlus på 6 af 18 lokaliteter (1-4 procent angrebne planter). I vinterbyg er fundet bladlus på 2 af 8 lokaliteter (0,5-1 procent angrebne planter). 

De seneste uger er i flere tilfælde meldt om mange bladlus på spildkornsplanter.

Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere ”mørke pletter” på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. Jo tidligere såning jo større risiko for angreb. 

Evt. bekæmpelse kan være aktuel fra 3-4 bladstadiet. 

Se data og yderligere kommentarer i Registreringsnettet.

Vil du vide mere?

Støttet af