hero_udbud_okologisk_fro_vinterraps_organicxseeds

Økologi, Planter

Udbud af økologisk frø af vinterraps i OrganicXseeds

I OrganicXseeds kan man finde udbud af økologisk frø af vinterraps til kommende sæson. Der udbydes i øjeblikket 5 sorter af økologisk frø, herunder en ny hybridsort.

Tilgængelige sorter i OrganicXseeds

Find oplysninger om de enkelte sorter.

Hostine  (opdatering: sorten Hostine udsolgt pr. 18. juni 2022 i OrganicXseeds)
Er en hybridsort, som er optaget på dansk sortsliste i 2021, og resultater for afprøvningsårene 2019 og 2020 kan findes i SortInfo, den har ikke være i danske landsforsøg i 2021. Sorten har været med i svenske forsøg i 2021, som du kan se resultater fra her: sortval.nu.

Under ”Gröda” vælger ”Höstraps”, under ”Tidsperioder” vælger ”2021”, under ”Områden” vælger ”Sverige” eller det ønskede område og under ”Sorter” vælger ”Hostine” og eventuelle sorter, man ønsker at sammenholde med, og under ”Egenskaper” vælger den ønskede egenskab.
Sorten udbydes af DLF Seeds A/S.

Butterfly 
Er en velkendt linjesort, som er optaget på dansk sortsliste i 2017 og har siden været med i landsforsøg og kan findes i SortInfo. Sorten udbydes af Nielsen & Smith A/S.

Randy 
Er en genganger i OrganicXseeds fra sidste år - en østrigsk linjesort. Der er ikke fundet danske, svenske eller Schleswig-Holsteinske forsøgsresultater. Man kan finde østrigske resultater her: Öl-, Faser- und Handelspflanzen - Beschreibende Sortenliste (baes.gv.at).
Sorten udbydes af DLG Økologi og tyske Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG.

Anton 
Er en linjesort, som for nylig er optaget på dansk sortsliste (2022), og du kan finde resultater for afprøvningsårene 2020 og 2021 i SortInfo. Sorten udbydes af Nielsen & Smith A/S og Vestjyllands Andel. 

Akela 
Er en foderraps (”für grünnutzung bestimmt”) jf. den tyske beskrivende sortsliste, og er derfor ikke relevant til almindelig produktion af vinterraps. Sorten udbydes af Camena Samen i Tyskland. 

Sortsvalg til økologisk dyrkning

Når man skal vælge vinterrapssort, er der forskellige dyrkningsegenskaber, der har betydning i økologisk dyrkning, som man bør have fokus på:

  • Sundhed – sorten skal have de bedst mulige sygdomsresistenser
  • Hurtig efterårsvækst – af hensyn til ukrudtskonkurrenceevne er det vigtigt, at jorden dækkes hurtigt, og det kan være særligt vigtigt, hvis der ikke radrenses, eller hvis der ikke er mulighed for tidlig såning.
  • Skulpeopspringningsresistens – for at mindske spildfrø, særligt vigtig hvis man ønsker direkte høst af vinterrapsen for at mindske risiko for udbyttereduktion, og i det hele taget vigtig i økologisk dyrkning, hvor spildfrø kan give problemer i efterfølgende afgrøde.
  • Tidlig blomstring – af hensyn til glimmerbøsser, som skader blomsterknopperne.

Hvis ingen af de tilgængelige sorter har de ønskede egenskaber, er der mulighed for at søge dispensation til en anden sort af konventionelt ubejdset frø. For at opnå en dispensation, skal du kunne godtgøre, at de tilgængelige sorter ikke kan anvendes på bedriften.

Hvis du ønsker at anvende en anden hybridsort end den tilgængelige hybridsort, skal du i din dispensationsansøgning også kunne godtgøre, hvorfor den tilgængelige hybridsort ikke kan anvendes på bedriften. 

Hybrid eller linjesort

Det debatteres ofte, om økologer har brug for hybridsorter, eller om linjesorter kan anvendes. Hybridsorterne har i kraft af hybrideffekten en kraftig vækst og et potentiale ift. ukrudtskonkurrenceevne. Men en linjesort kan også lykkes, særligt en sort med god efterårsvækst, og hvis der er mulighed for at så tidligt eller lave radrensning. 

Skulpeopspringningsresistens er primært associeret til hybridsorter, og høstformen spiller derfor også en rolle i denne beslutning. I år er der en økologisk hybridsort tilgængelig, og man behøver derfor ikke bruge tid på en dispensationsansøgning, hvis den tilgængelige sort har de ønskede egenskaber.

Emneord

Vil du vide mere?