Innovative økologiske svineproducenter

De økologiske svineproducenter tager udfordringen op og udvikler på livet løs


Der sker mange tiltag for fortsat at udbygge og udvikle økologien, så efterspørgslen kan honoreres. Et af dem står svineproducent Brian Holm, Brørup, for.
Her har svinebedriften gennem flere år talt 80 årssøer med opfedning af alle slagtesvin, men nu skal selve produktionsstrategien udvikles, og der skal bygges til, for at håndtere en fordobling af produktionen.

Bag de nye tiltag er ønsket om at kunne sikre:

  • Bedre udnyttelsen af husdyrgødning
  • Endnu bedre dyrevelfærd
Miljø
I den økologiske produktion er næringsstoffer fra husdyrgødning dyrebare og bør behandles som sådanne. Udfordringen består i at få dem samlet op og lagret, så de er til rådighed for de arealer, hvor afgrøden har behov for tilførsel.

Derfor arbejder Brian Holm på at udvikle et system, hvor søerne har adgang til både stald og græsmark, og hvor indretningen resulterer i, at søerne vil gøde mest muligt i staldsystemet, hvor gødningen kan opsamles. Det sikrer en lagring af næringsstoffer til senere brug.Dyrevelfærd

Her arbejdes på at gå et skridt længere end de gængse syv ugers fravænning, nemlig at udvide diegivningstiden til 10 - 12 uger. Ved fravænning fjernes soen, og grisene bliver i deres vante fold en uges tid, inden de flyttes til stald. Både den længere periode sammen med soen og den trinvise skift til fravænnet og på stald, mener Brian Holm er med til at forbedre grisene velfærd. Forhåbningerne er, at grisene kvitterer ved at blive så robuste, at den naturlige immunitet kan sikre mod forskellige fravænningssygdomme og at produktiviteten kan opretholdes ved at løbe søerne i diegivningsperioden.

Hvordan opstår sådan nye ideer?

Innovation - et modebegreb brugt i flæng, men hvad er det egentlig?
Innovation defineres som ny viden/ting/produkter, ny anvendelse af samme eller sat i en ny kombination. Hvordan har Brian Holm sat den proces i gang?
Først og fremmest ved altid at arbejde målrettet (her for princippet om bæredygtighed).
Dernæst brug af et stort og alsidigt netværk: familie, kollegaer, firmaer, rådgivere, forskere samt etablerede videnbaser.

Hvad spår netværket så?

Nogle er spændte og imponerede, mange er nysgerrige, men skeptiske og advarende tilkendegivelser er også forekommet.

Mange af de modtagne kommentarer er indarbejdet i projektet, men de to fokusområder miljø og dyrevelfærd står stadig øverst på prioriteringslisten. Brian er klar over, at der ikke findes en facitliste på det, han går i gang med. Det fine ved de projekterede fysiske rammer er, at de ikke lægger bindinger på en given produktionsstrategi, men at det fortsat er muligt at udvikle og tilpasse.
Og bedre rammer kan man vel ikke forestille sig - hverken for dyr eller økologiske producenter….som altid har været kendetegnet ved en stor pioner-trang…..
Så nej: den gunstige afsætningssituation bruges ikke til afslapning, men til udvikling!

Artiklen har været bragt i fagmagasinet Svin, nr. 9, september 2007