Jura, Økonomi og ledelse

Dagpengesystemet er blevet mere trygt og fleksibelt

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har evalueret dagpengereformen. Evalueringen viser, at reformen har levet op til formålet om et mere trygt dagpengesystem.

En evaluering af Aftalen om et tryggere dagpengesystem, som trådte i kraft i 2017, viser, at dagpengesystemet er blevet mere fleksibelt og trygt. Aftalen skulle bidrage til at skabe et tryggere, mere fleksibelt og moderne dagpengesystem, hvor færre opbruger retten til dagpenge, og hvor det bedre kan betale sig for en dagpengemodtager at finde beskæftigelse.

Evalueringen viser blandt andet, at markant færre dagpengemodtagere opbruger deres dagpengeret efter reformen i forhold til tidligere, ligesom omkring 80 procent af dagpengemodtagerne forlænger dagpengeperioden efter opbrug af deres 2-årige ordinære dagpengeperiode. Dette er en mulighed, fordi reformen gjorde det muligt at forlænge dagpengeperioden i op til ét år, hvis man har arbejdet i løbet af dagpengeperioden. 

Desuden er den gennemsnitlige dagpengesats samlet set steget, og dagpengemodtagere arbejder mere i løbet af dagpengeperioden. 

Se hele evalueringen af aftale om et tryggere dagpengesystem

Kilde
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Evaluering af dagpengereformen – Et tryggere dagpengesystem

Vil du vide mere?