Natur og vandmiljø

Vil du i gang med et lavbundsprojekt på din tørvejord?

Kontakt kommune eller Naturstyrelsen, hvis du har lavbundsjord/tørvejord, du gerne vil have permanent vådlagt. Vær opmærksom på, at det ofte drejer sig om mange lodsejere, der skal være enige.

Der er i Landbrugspakken sat ca. 1,8 milliard kroner af til vådområde- og lavbundsprojekter fra 2016-2021. Lavbundsprojekterne igangsættes af kommunerne og Naturstyrelsen, og de står også for projektledelsen i hele projektperioden, begge parter kan stå for projektledelsen. Det kan tage fra 2-5 år, inden et projekt er fuldt gennemført. Hele processen ligner i høj grad den, der anvendes ved etablering af vådområdeprojekter. Det er især forundersøgelsen af jorden, der adskiller sig i lavbundsprojekterne, da jorden skal undersøges for fosfor- og tørveindhold, dræntilstand osv.

Hvis lavbundsprojekterne skal have klimaeffekt, skal vandstanden stå højere og mere varigt end i vådområdeprojekterne. I vådområdeprojekterne kan arealerne være lettere at køre på i sommerhalvåret, mens dette ikke altid kan forventes i lavbundsprojekterne. 

Hvad er et lavbundsprojekt?

Læs de 4 faktaark nedenfor, så er du godt klædt på til også at forstå et lavbundsprojekt. 

Hvordan kommer jeg i betragtning til etablering af lavbundsprojekt? 

For at komme i betragtning skal din lavbunds- eller tørvejord indeholde 6 procent kulstof eller mere. Det er estimeret, at der ca. er 171.000 hektar landbrugsjord med over 6 procent kulstof. Disse er fordelt på ca. 130.000 ha i omdrift og 41.000 ha i permanent græs.

Det er ofte meget vigtigt, at flere lodsejere taler sammen inden projektopstart, da vandet ude i terræn ikke nødvendigvis respekterer ejendomsskel.

Her får du overblik

  • Du kan logge ind på www.landmand.dk og indtaste dit CVR-nummer. Her kan du se, om du har lavbundjord med over 6 procent kulstof på dine marker. 
  • Du kan også åbne programmet Miljøgis og anvende kortlaget Tekstur2014 (lavbundskort) for at se lavbundsjorde i hele Danmark. 
  • Hvis du har login til Landbrugsinfo, læs mere om at se sine marker med tørvekort. 

Her kan du hente hjælp og information

Du kan få hjælp ved at kontakte Naturstyrelsens lokale enheder, hos oplandskonsulenterne eller dit rådgivningsselskab. Oplandskonsulenterne kan give dig en kort intro om lavbunds-projekterne.

Kontraktpersoner i Naturstyrelsen som arbejder med lavbundsprojekter på tørvejord:

Storstrøm
Jørgen Sandby Nielsen. Tlf. 7254 3250, mobil 2249 6599, E-mail: josni@nst.dk

Fyn
Vibeke Lindberg Birkelund. Mobil 2526 9690 , E-mail: vibbi@nst.dk

Himmerland
Martin Nissen Nørgård.  Mobil 9356 4100, E-mail: marno@nst.dk
Kjeld Lundager Jørgensen. Tlf. 7254 3898 , mobil 41157766, E-mail: kjelj@nst.dk
Jørgen Bidstrup. Tlf. 7254 3724 , mobil 6061 3055, E-mail: jobid@nst.dk

Vestjylland
Henning Fjord Aaser. Tlf. 7254 3669, mobil 4044 4771, E-mail: henfa@nst.dk

Søhøjlandet
Anne Gro Thomsen. Tlf. 7254 3782 , mobil 2288 9942, E-mail: angth@nst.dk

Trekantsområdet 
Simon Bo Sørensen. Tlf. 9359 6972, E-mail: simbs@nst.dk

Vil du vide mere?

Støttet af