Drægtige økologiske søer

I denne artikel kan du få svar på, hvilke krav der stilles ved ophold af drægtige søer, på stald og fold. Du kan også læse om drægtighedskontrol, hvordan det foregår i praksis

I denne artikel kan du få svar på, hvilke krav der stilles ved ophold af drægtige søer, på stald og fold. Du kan også læse om drægtighedskontrol, hvordan det foregår i praksis

Miljø

Søerne skal opholde sig udendørs på græs i mindst 150 dage pr. år i perioden 15. april til 1. november. Næsering er tilladt på søerne.

For de drægtige søer er der flere muligheder:

 • De kan være ude hele året
 • De kan være på stald med fri adgang til forskellige græsningsfolde (dette kan give et parasit problem). Miljømæssigt er det et problem med belastning af jorden omkring bygningerne, og det vil være svært at holde græs på arealerne
 • De kan være ude 150 dage i sommerhalvåret og på stald med løbegård resten af året, hvilket miljømæssigt er det bedste (dette vil give mulighed for en god græsstyring)

Krav ved ophold på stald

 • Søerne skal holdes i grupper - undtagen i de sidste stadier af drægtighedsperioden (og i diegivningsperioden)
 • Gulvet skal være jævnt, og må ikke være glat
 • Soens liggeareal skal være velforsynet med ren og tør strøelse
 • Der skal være tilstrækkelig frisk luft og dagslys

Krav ved ophold i fold

 • Søerne skal holdes i grupper - undtagen i de sidste stadier af drægtighedsperioden (og i diegivningsperioden)
 • Der skal være et trækfrit lejeareal i hytter eller telte
 • Soens liggeareal skal være velforsynet med ren og tør strøelse
 • Søerne skal have adgang til læ og skygge ved for eksempel træer, hegn eller skur

Foto: Diana Boysen Poulsen

Drægtighedskontrol

Gylte og søer skal drægtighedskontrolleres, så tomme dyr findes hurtigt og spildfoderdagene holdes på et minimum - det koster at have en tom so! Dels koster det dyrt i økologisk foder til soen og det koster, at der ikke kommer en faring på det planlagte tidspunkt.

Tabet ved en ekstra spildfoderdag er lig indtjeningen ved en produktiv dag. Ved et dækningsbidrag på 4.000 kr. pr. so pr. år er tabet 10,96 kr. pr. spildfoderdag.

Der bør være en daglig observation af søerne og dernæst bør der foretages kontrol af søerne:

 • Ved hjælp af en orne 3 og 6 uger efter løbning
 • Scanning eller anden drægtighedstest

Scanning kan være en stor hjælp, hvis der er problemer med omløbere. Mange svineproduktionskontorer tilbyder denne service og konsulenterne kan hjælpe med afklaring af problem områder. Scanning er dog problematisk udendørs på grund af sollyset, så enten skal de aktuelle søer flyttes ind, eller scanningen foretages i en transportvogn med en presenning over.

Er der mange omløbere i besætningen skal der sættes fokus på løbningerne.

Artiklen har været bragt i en avis eller et tidsskrift under Dansk Landbrugs Medier.