Planter

Udviklingen af lys bladplet i vinterraps i registreringsnettet i 2021

Angrebene af lys bladplet var overvejende svage i 2021, men i enkeltmarker forekom mere udbredte angreb.

Udviklingen af lys bladplet i vinterraps er fulgt i registreringsnettet siden 2018. I 2018 blev der registreret i færre marker. I vækstsæsonen er detaljerede data løbende blevet vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk

I 2021 er der bedømt i 45 marker og i forskellige sorter. Der er bedømt fra uge 10 (1.-2. marts) til uge 17 (26.-27. april).  

Der er bedømt procent angrebne planter og procent dækning af lys bladplet. I 2018 blev dog kun bedømt procent angrebne planter. Hvis der er udført bekæmpelse mod lys bladplet, er der bedømt i den behandlede mark. 

Resultaterne ses i figur 1-4 og er vist samlet for ubehandlet og behandlet, ligesom data for ubehandlede marker er vist. Figur 1-2 viser procent angrebne planter, og figur 3-4 viser procent dækning af lys bladplet. Læg mærke til y-aksernes inddeling. De gennemsnitlige dækningsprocenter er lave i alle årene. De højeste dækningsprocenter i 2021 var 10-15 procent dækning ved sidste bedømmelse i uge 17.

I figur 5 ses procent marker behandlet med svampemidler.

Vil du vide mere?

Støttet af