Planter

2. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 39

I de tidligt såede marker i milde områder er der fundet bladlus på 14 af 29 lokaliteter (0,01-3 procent angrebne planter) i hvede og i vinterbyg på 7 af 17 lokaliteter (0,5-8,0 procent angrebne planter).

Forekomsten af bladlus følges igen i dette efterår i registreringsnettet i 33 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker frem til og med 2.-3. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

2. registrering er foretaget. I vinterhvede er der fundet bladlus på 14 af 29 lokaliteter (0,01-3 procent angrebne planter). I vinterbyg er fundet bladlus på 7 af 17 lokaliteter (0,5-8,0 procent angrebne planter). 

I 7 vinterhvede og 3 vinterbygmarker var der mindst 2 procent angrebne planter.

De seneste uger er i flere tilfælde meldt om mange bladlus på spildkornsplanter.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. Jo tidligere såning jo større risiko for angreb.

Evt. bekæmpelse kan være aktuel fra 3-4 bladstadiet. Til bekæmpelse kan anvendes: 0,1-0,15 kg Lamdex/Karate, 0,05-0,075 kg Kaiso Sorbie, 0,125-0,15 l Fastac, 0,05-0,1 l Mavrik Vita. 

I vinterbyg har Biscaya OD en mindre anvendelse, og 0,1-0,15 l anbefales. Bemærk, at det er forbudt at anvende og opbevare Biscaya OD pr. 31/12 2020.

Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere ”mørke pletter” på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen.

I figur 1-2 er udviklingen pt. sammenlignet med tidligere år.

Vil du vide mere?

Støttet af