Sådan høster du et OnFarm forsøg med mejetærsker

Ved høst af de enkelte parceller er det afgørende, at du kender arealet af parcellen, at parcellerne er lige store, og at du kan bestemme udbyttet i hver parcel.Lige store parceller sikres nemmest ved at høste i en lige linje i hver ende af forsøget. Hvis du har GPS-styring, kan du med fordel udnytte den til at sikre en ensartet størrelse af de høstede parceller.

Opgørelse af udbytte med mejetærsker

Forud for høst af forsøgsarealet indstilles mejetærskeren på det omkringliggende areal. Mejetærskerens tank tømmes helt inden høst af forsøget. Det er vigtigt at mejetærskeren står vandret, hver gang tanken tømmes, for at opnå størst mulig nøjagtighed. 

Forslag til udbyttemåling afhængig af udstyr og afstand til brovægt:

Mejetærsker uden udbyttemåler
Kræver let adgang til brovægt tæt på marken Hver parcel høstes for sig selv, tømmes op i en vogn, som vejes på brovægt for hver parcel.

 

Mejetærsker med udbyttemåler
Brovægt tæt ved marken: Den mest præcise bestemmelse af høstudbyttet fås ved at høste hver parcel for sig, og veje dem direkte på en brovægt. Det kræver, at brovægten ligger tæt på marken. Denne metode gør det muligt, at udtage prøver af hver parcel til bestemmelse af vandindhold mm.
Brovægt ligger ikke tæt ved marken:   Du høster alle parceller med den ene behandling først, og registrerer udbyttet i de enkelte parceller via mejetærskerens udbyttemåler. Når alle parceller med samme behandling er høstet, tømmes mejetærskerens tank over i en vogn, og udbyttet vejes. Det samlede udbytte af behandling 1 vejes og fordeles på de enkelte parceller via mejetærskerens udbytteangivelser. Mejetærskerens udbyttemåler bør kalibreres efter fabrikantens anvisninger. Herefter høstes alle parceller med behandling 2 og de vejes på samme måde ovenfor. Der kan tages en prøve af hver behandling
Langt til brovægt:   Du registrerer de enkelte parcellers udbytte på mejetærskerens udbyttemåler. Når forsøget er høstet tømmes mejetærskerens tank, og det samlede udbytte af alle parceller vejes. Derefter fordeles udbyttet på de enkelte parceller ved at bruge udbyttemålerens registreringer som nøgle
Ikke adgang til brovægt Du registrerer de enkelte parcellers udbytte på mejertærskerens udbyttemåler, og der sker ingen yderligere kontrol af udbytte.

Har du adgang til en vogn med vejeceller, kan den også bruges. Husk at den også bør kalibreres før start. F.eks. ved at du læsser en kendt mængde op i den. 

Udtagning af prøver

Hvis du vil bestemme vandindhold, renhed og evt. protein i den høstede afgrøde, er det vigtigt at du udtager en repræsentativ prøve. Det vil sige flere håndfulde af afgrøden forskellige steder i vognen som blandes inden måling. Man kan ofte få målt vand og protein i korn, raps og bælgsæd på sin lokale foderstofforretning.